Функція FileDateTime

Повертає рядок, що містить дату і час створення або останньої зміни файлу.

Синтаксис:


FileDateTime (Текст As String)

Параметри:

Текст: будь-який вираз, що містить однозначну (без символів знаків) вказівку файла. Тут можна також використовувати URL-позначення.

Ця функція визначає точний час створення або останньої зміни файлу, який повертається у форматі "ММ.ДД.РРРР ГГ.ХХ.СС".

Ви можете встановити локаль для керування форматуванням чисел, дат і валют у LibreOffice Basic у - Мови та локалі - Загальні. У кодах формату Basic десяткова крапка (.) завжди використовується як заповнювач для десяткового роздільника, визначеного у вашій локалі, і буде замінена відповідним символом.

Те ж саме стосується і параметрів мови для форматів дати, часу і валюти. Код формату Basic буде інтерпретуватися і відображатися у відповідності з національними установками.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!