Інструкція FileCopy

Копіює файл.

Синтаксис:


FileCopy Source As String, Destination As String

Параметри:

Source: Any string expression that specifies the name of the file that you want to copy. The expression can contain optional path and drive information. If you want, you can enter a path in URL notation.

Destination: Any string expression that specifies where you want to copy the source file to. The expression can contain the destination drive, the path, and file name, or the path in URL notation.

Піктограма Примітка

Інструкцію FileCopy можна використовувати тільки для того, щоб копіювати невідкриті файли.


Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

76 Шлях не знайдено

Приклад:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!