Функція FileAttr

Повертає режим доступу або номер доступу до файлу, відкритого інструкцією Open. Номер доступу до файлу залежить від операційної системи (OSH = Operating System Handle, тобто дескриптор операційної системи).

Піктограма Примітка

Якщо використовується 32-розрядна операційна система, то для визначення номера доступу до файлу використовувати функцію FileAttr не можна.


Див. також: Open

Синтаксис:


FileAttr (Номер_файлу As Integer, Атрибут As Integer)

Повертає значення:

Ціле число

Параметри:

Номер_файлу: Номер відкритого файлу інструкцією Open.

Атрибут: цілий вираз, що визначає якого типу інформацію про файл потрібно отримати. Можливі значення:

1: Функція FileAttr вказує режим доступу до цього файлу.

2: Функція FileAttr повертає номер доступу до файлу операційної системи.

Якщо для параметра Атрибут вказується значення 1, то можуть бути повернуті такі значення:

1 - INPUT (файл відкритий для запису)

2 - OUTPUT (файл відкритий для виведення)

4 - RANDOM (файл відкритий для довільного доступу)

8 - APPEND (файл відкритий для додавання)

32 - BINARY (файл відкритий у двійковому режимі).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

52 Неправильне ім'я або номер файлу

Приклад:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Це рядок тексту"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1), 0, "Access mode"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2), 0, "File attribute"
  Close #iNumber
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!