Керування файлами

Тут описуються функції та інструкції для керування файлами.

Інструкція ChDir

Змінює поточний каталог або диск.

Інструкція ChDrive

Змінює поточний диск.

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Функція Dir

Повертає ім'я файлу, каталогу або файлів і каталогів на диску або в каталозі, відповідних вказаному шляху пошуку.

Функція FileAttr

Повертає режим доступу або номер доступу до файлу, відкритого інструкцією Open. Номер доступу до файлу залежить від операційної системи (OSH = Operating System Handle, тобто дескриптор операційної системи).

Інструкція FileCopy

Копіює файл.

Функція FileDateTime

Повертає рядок, що містить дату і час створення або останньої зміни файлу.

Функція FileExists

Визначає, чи існує файл або каталог на носії даних.

Функція FileLen

Обчислює довжину файлу в байтах.

Функція GetAttr

Повертає бітову комбінацію, яка вказує тип файлу або назву тому чи каталогу.

Функція GetPathSeparator

Повертає залежний від операційної системи роздільник каталогів, що використовується у шляхах до файлів.

Інструкція Kill

Вилучає файл із диску.

Інструкція MkDir

MkDir Statement diagram

Створює новий каталог на носії даних.

Інструкція Name

Перейменовує існуючий файл або каталог.

Інструкція RmDir

Видаляє існуючий каталог з носія даних.

Інструкція SetAttr

Задає дані атрибута для зазначеного файлу.

Будь ласка, підтримайте нас!