Функція Lof

Повертає розмір відкритого файлу в байтах.

Синтаксис:


Lof (Номер_файлу)

Обчислене значення:

Long

Параметри:

Номер_файлу. Будь-який числовий вираз, який містить номер файлу, що вказаний в операторі Open.

Піктограма Підказка

Щоб отримати довжину файлу, який не відкрито, використовуйте функцію FileLen.


Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

52 Неправильне ім'я або номер файлу

Приклад:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM змінна повинна бути типу Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Позиція на початку
  Put #iNumber,, "Це перший рядок тексту" REM Заповнення текстом
  Put #iNumber,, "Це другий рядок тексту"
  Put #iNumber,, "Це третій рядок тексту"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Це новий рядок тексту"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Це текст у записі 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!