Функція Eof

Визначає, чи досяг вказівник кінця файлу.

Синтаксис:


Eof (цілийвираз As Integer)

Значення, що повертається:

Бульове

Параметри:

Цілий_вираз: будь-який цілий вираз, що визначає номер відкритого файлу.

Використовуйте EOF, щоб уникнути помилок при спробі отримати дані за кінцем файлу. При використанні оператора Input або Get для зчитування з файлу вказівник позиції у файлі просувається на кількість прочитаних байтів. Якщо досягнутий кінець файлу, то EOF повертається значення "True" (-1).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

52 Неправильне ім'я або номер файлу

Приклад:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Перший рядок тексту"
  Print #iNumber, "Ще один рядок тексту"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!