Інструкція Put

Виконує запис у файл з довільним доступом або записує послідовність байтів у бінарний файл.

Див. також: інструкція Get

Синтаксис:


Put [#] FileNumber As Integer, [position], Змінна

Параметри:

НомерФайлу: вираз з цілих чисел, що визначає номер файлу, в який необхідно зробити запис.

Позиція: для файлів з довільним доступом номер потрібного запису.

Для бінарних файлів (бінарний доступ) - байт, з якого необхідно почати запис.

Змінна: ім'я змінної для запису у файл.

Для файлів з довільним доступом: якщо вміст цієї змінної не збігається з довжиною запису, зазначеної у параметрі Len інструкції Open, то простір від кінця нових записаних даних до наступного запису заповнюється даними, які вже наявні в цьому файлі.

Для бінарних файлів: вміст змінних записується в зазначену позицію, а вказівник позиції у файлі встановлюється після останнього записаного байта без якого-небудь простору між записами.

Приклад:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' повинен бути типу Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Позиція, з якої необхідно почати запис
  Put #iNumber,, "Це перший рядок тексту" ' Заповнення рядка текстом
  Put #iNumber,, "Це другий рядок тексту"
  Put #iNumber,, "Це третій рядок тексту"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Це новий текст"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Це текст у записі 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!