Put# Statement

Виконує запис у файл з довільним доступом або записує послідовність байтів у бінарний файл.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Синтаксис:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Параметри:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

Для бінарних файлів (бінарний доступ) - байт, з якого необхідно почати запис.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Для файлів з довільним доступом: якщо вміст цієї змінної не збігається з довжиною запису, зазначеної у параметрі Len інструкції Open, то простір від кінця нових записаних даних до наступного запису заповнюється даними, які вже наявні в цьому файлі.

Для бінарних файлів: вміст змінних записується в зазначену позицію, а вказівник позиції у файлі встановлюється після останнього записаного байта без якого-небудь простору між записами.

Приклад:

Будь ласка, підтримайте нас!