Інструкція Get

Читає запис із файлу з довільним доступом або послідовність байтів з бінарного файлу в змінну.

Див. також: інструкція PUT

Синтаксис:


Get [#] НомерФайлу As Integer, [Position], Змінна

Параметри:

НомерФайлу: вираз з цілих чисел, що визначає номер файлу.

Позиція: для файлів, відкритих в режимі Random, Позиція є номером запису, який ви хочете прочитати.

Для файлів, відкритих в режимі Binary, Позиція задає байт у файлі, з якого починається читання.

Якщо параметр Позиція пропущено, то використовується поточна позиція або поточний запис файлу.

Змінна: ім'я змінної для читання. За винятком об'єктних змінних можна використовувати будь-який тип змінної.

Приклад:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' має бути variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Позиція на початку
  Put #iNumber,, "Це перший рядок тексту" ' Заповнення рядка текстом
  Put #iNumber,, "Це другий рядок тексту"
  Put #iNumber,, "Це третій рядок тексту"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Це новий текст"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Це текст у записі 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!