Функція FreeFile

Повертає наступний наявний номер файлу для відкриття. Ця функція зручна для відкриття файлу з допомогою номера файлу, який ще не використовується поточним відкритим файлом.

Синтаксис:


FreeFile

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Ця функція може використовуватися лише безпосередньо перед інструкцією Open. Функція FreeFile повертає наступний наявний номер для файлу, але не лишає його.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

67 Занадто багато файлів

Приклад:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Перший рядок тексту"
  Print #iNumber, "Ще один рядок тексту"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!