Функція RGB

Видає ціле значення кольору Long, що складається з червоного, зеленого та синього складника.

Синтаксис:


RGB (Червоний, Зелений, Синій)

Повертає значення:

Long

Параметри:

red: Any integer expression that represents the red component (0-255) of the composite color.

green: Any integer expression that represents the green component (0-255) of the composite color.

blue: Any integer expression that represents the blue component (0-255) of the composite color.

The resulting Long value is calculated with the following formula:
Result = red×65536 + green×256 + blue.

warning

Under VBA compatibility mode (Option VBASupport 1), the Long value is calculated as
Result = red + green×256 + blue×65536
See RGB Function [VBA]


tip

The color picker dialog helps computing red, green and blue components of a composite color. Changing the color of text and selecting Custom color displays the color picker dialog.


Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Цей колір " & lVar & " складається з:" & Chr(13) &_
    "червоного= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "зеленого= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "синього= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"кольорів"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!