Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

tip

Use Put# statement to write data to a binary or a random file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Синтаксис:

Print syntax


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Параметри:

filenum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression: Any numeric or string expression to be printed. Multiple expressions can be separated by a semicolon. If separated by a comma, the expressions are indented to the next tab stop. The tab stops cannot be adjusted.

number: Number of spaces to be inserted by the Spc function.

pos: Spaces are inserted until the specified position.

Якщо крапка з комою або кома з'являється після останнього виразу, який потрібно надрукувати, LibreOffice Basic зберігає цей текст у внутрішньому буфері і продовжує виконання програми без друку. Коли зустрічається ще одна інструкція Print без крапки з комою або крапкою на кінці, весь текст, який повинен бути надрукований, відразу друкується.

Додатні числові вирази виводяться з початковим значенням. Від'ємні вирази виводяться з початковим знаком мінус. Якщо в процесі перевищується певний діапазон значень з рухомою комою, відповідний числовий вираз виводиться в науковому поданні.

Якщо вираз, який потрібно надрукувати, перевищує певну довжину, то на екрані він буде автоматично перенесений на наступний рядок.

Піктограма Примітка

Можна вставити функцію Tab, оточену крапками з комами, між аргументами, щоб зробити відступ до зазначеної позиції у виведенні, або можна використовувати функцію Spc, щоб вставити вказану кількість пропусків.


Приклад:

Будь ласка, підтримайте нас!