Функція MsgBox

Відображає діалогове вікно, що містить повідомлення, і повертає значення.

Синтаксис:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Параметри:

prompt: String expression displayed as a message in the dialog box. Line breaks can be inserted with Chr$(13).

title: String expression displayed in the title bar of the dialog. If omitted, the title bar displays the name of the respective application.

buttons: Any integer expression that specifies the dialog type, as well as the number and type of buttons to display, and the icon type. buttons represents a combination of bit patterns, that is, a combination of elements can be defined by adding their respective values:

Іменована константа

Ціле значення

Опис

MB_OK

0

Показати тільки кнопку "Гаразд".

MB_OKCANCEL

1

Показати кнопки "Гаразд" і "Скасувати".

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Показати кнопки "Перервати", "Повторити" і "Пропустити".

MB_YESNOCANCEL

3

Показати кнопки "Так", "Ні" та "Скасувати".

MB_YESNO

4

Показати кнопки "Так" і "Ні".

MB_RETRYCANCEL

5

Показати кнопки "Повторити" і "Скасувати".

MB_ICONSTOP

16

Додати в діалогове вікно піктограму "Стоп".

MB_ICONQUESTION

32

Додати в діалогове вікно піктограму "Питання".

MB_ICONEXCLAMATION

48

Додати в діалогове вікно піктограму "Знак оклику".

MB_ICONINFORMATION

64

Додати в діалогове вікно піктограму "Інформація".

128

Перша кнопка в діалоговому вікні як типова кнопка.

MB_DEFBUTTON2

256

Друга кнопка в діалоговому вікні як типова кнопка.

MB_DEFBUTTON3

512

Третя кнопка в діалоговому вікні як типова кнопка.


Повертає значення:

Ціле число

Іменована константа

Ціле значення

Опис

IDOK

1

Гаразд

IDCANCEL

2

Скасувати

IDABORT

3

Перервати

IDRETRY

4

Повторити

IDIGNORE

5

Пропустити

IDYES

6

Так

IDNO

7

Ні


Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Галич")
 sVar = MsgBox("Галич",1)
 sVar = MsgBox( "Галич",256 + 16 + 2,"Назва діалогового вікна")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Dialog title")
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!