Функції часу виконання

У даному розділі описані функції часу виконання LibreOffice Basic.

Константи Basic

Константи, що використовуються в Basic-програмах

Функції екранного введення/виводу

У цьому розділі наводяться всі функції часу виконання, використовувані при виклику діалогових вікон для введення і виведення даних користувача.

Функції вводу/виводу файлів

Функції файлового введення/виведення служать для створення файлів даних, що визначаються користувачем, і керування ними.

Функції дати і часу

Описані тут інструкції та функції використовуються для виконання обчислень дати та часу.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Логічні оператори

У LibreOffice Basic передбачена підтримка таких логічних операторів.

Математичні оператори

У LibreOffice Basic передбачена підтримка таких математичних операторів.

Числові функції

Такі числові функції виконують розрахунки. Математичні і логічні оператори описано в окремому розділі. Функції відрізняються від операторів тим, що функції передають аргументи і повертають результат, на відміну від операторів, які повертають результат шляхом з'єднання двох числових виразів.

Керування виконанням програми

Такі інструкції використовуються для керування виконанням програми.

Змінні

Наступні інструкції та функції призначені для роботи зі змінними. Ці функції можна використовувати для опису або визначення змінних, перетворення змінних з одного типу в інший або визначення типу змінної.

Оператори порівняння

Тут описано доступні оператори порівняння.

Рядки

Наступні функції та інструкції перевіряють і повертають рядки.

Інші команди

Тут наведено список функцій та вказівок, які не увійшли до інших категорій.

Будь ласка, підтримайте нас!