Вставити елементи керування

Відкриває панель інструментів.

Піктограма Choose Controls

Вставити елементи керування

Кнопка

Піктограма Button

Служить для додавання кнопки керування. Кнопку керування можна використовувати для виконання команди для певної події, наприклад, для клацання кнопкою миші.

За необхідності до кнопки можна додати текст або зображення.

Графічний елемент керування

Піктограма Image Control

Додавання елемента керування для відображення графічних об'єктів.

Прапорець

Піктограма Check Box

Служить для додавання прапорця, з допомогою якого можна включати або відключати функцію.

Перемикач

Піктограма Option Button

Додає радіокнопку, яка дозволяє користувачеві вибирати один з ряду параметрів. Згруповані радіокнопки повинні мати послідовний порядок табуляції. Зазвичай їх укладають у Group box. Якщо є дві групи радіокнопок, слід вставити порядок табуляції між порядками табуляції двох груп. Наприклад, перед рамкою другої групи або будь-яким іншим елементом керування в діалоговому вікні, за винятком кнопки іншого варіанту.

Позначка

Піктограма Label Field

Служить для додавання поля для відображення підписів. Підписи використовуються тільки для відображення стандартного тексту, а не для його введення.

Текстове поле

Піктограма Text Box

Служить для додавання поля для введення та редагування тексту.

Список

Піктограма List Box

Служить для додавання поля з можливістю вибору запису зі списку.

Комбінований список

Піктограма Combo Box

Служить для додавання поля зі списком. Таке поле містить список, що розкривається при натисненні, після чого користувач може вибрати одне зі значень. При необхідності записи списку можна зробити доступними тільки для читання.

Горизонтальна смуга прокрутки

Піктограма Horizontal Scrollbar

Служить для додавання горизонтальної смуги прокручування до діалогового вікна.

Вертикальна смуга прокрутки

Піктограма Vertical Scrollbar

Служить для додавання вертикальної смуги прокручування до діалогового вікна.

Група

Піктограма Group Box

Служить для додавання рамки, за допомогою якої можна групувати схожі елементи керування, наприклад перемикачі.

note

При наявності двох груп перемикачів необхідно помістити індекс переходу групової межі між покажчиками переходу двох груп.


Смужка поступу

Піктограма Progress Bar

Служить для додавання смуги поступу до діалогового вікна.

Горизонтальна лінія

Піктограма Horizontal Line

Служить для додавання горизонтальної лінії до діалогового вікна.

Вертикальна лінія

Піктограма Vertical Line

Служить для додавання вертикальної лінії до діалогового вікна.

Поле дати

Піктограма Date Field

Служить для додавання поля дати.

Якщо поле дати зробити розкривним, користувач зможе використовувати календар для вибору дати.

Поле часу

Піктограма Time Field

Служить для додавання поля часу.

Числове поле

Піктограма Numeric Field

Служить для додавання числового поля.

Поле валюти

Піктограма Currency Field

Служить для додавання поля валюти.

Поле форматованого вводу

Піктограма Formatted Field

Служить для додавання текстового поля, в якому можна визначати форматування для введеного або виведеного тексту, а також граничні значення.

Поле з маскою

Піктограма Pattern Field

Додавання поля з маскою.Поле з маскою складається з маски вводу і маски символів. Маска введення визначає дані, що вводяться користувачем. Маска символів визначає стан поля з маскою введення при завантаженні форми.

Вибір файла

Піктограма File Selection

Додавання кнопки відкриває діалогове вікно вибору файлів.

Вибрати

Піктограма Select

Служить для вмикання або вимикання режиму вибору. У цьому режимі у діалоговому вікні можна вибирати елементи керування для редагування.

Властивості

Піктограма Properties

Дозволяє відкрити діалогове вікно для редагування властивостей вибраного елемента керування.

Активувати тестовий режим

Піктограма Activate Test Mode

Запуск тестового режиму. Клацніть по піктограмі закриття діалогового вікна для завершення тестового режиму.

Керування мовами

Піктограма Manage Language

Відкриває діалогове вікно для активації або керування декількома наборами ресурсів діалогових вікон для декількох мов.

Древоподібний елемент керування

Піктограма Tree Control

Додавання деревоподібного елемента керування для відображення ієрархічного списку. Список можна заповнити за допомогою програми через виклики API (XtreeControl).

Елемент керування Таблиця

Піктограма Table control

Додавання елемента керування Таблиця для відображення табличних даних. Дані можна заповнити за допомогою програми через виклики API.

Елемент керування Гіперпосилання

Піктограма Insert hyperlink control

Додає елемент керування Гіперпосилання, який дозволяє відкривати адреси у веб-оглядачі.

Будь ласка, підтримайте нас!