Загальне

Визначте властивості вибраного елемента керування або діалогового вікна. Доступні властивості залежать від типу вибраного елемента керування. Тому такі властивості доступні не для усіх типів елементів керування.

URL-адреса довідки

Вкажіть URL-адресу довідки, яка викликається натисканням клавіші F1 при фокусуванні на певному елементі керування. Наприклад, вкажіть формат HID:1234, щоб викликати ідентифікатор довідки з номером 1234.

Щоб виводити ідентифікатори довідки у вигляді розгорнутих підказок, слід задати для змінної оточення HELP_DEBUG значення 1.

Автозаповнення

значення "Так", щоб увімкнути функцію автозаповнення для вибраного елемента керування.

Багаторядковий ввід

значення "Так", щоб дозволити вводити в елемент керування кілька рядків. Натисніть клавішу ENTER, щоб вставити розрив рядка в елемент керування.

Видимий розмір

Вкажіть довжину повзунка елемента керування смуги прокручування.

Виділення

Вказує ряд виділених елементів, де "0" відповідає першому елементу. Щоб виділити кілька елементів, які необхідно включити параметр "Групове виділення".

Натисніть кнопку ..., щоб відкрити діалогове вікно Виділення.

Клацніть елемент або елементи, які потрібно виділити. Щоб виділити кілька елементів, переконайтеся, що ввімкнено параметр "Групове виділення".

Викликає редагування у режимі зупинки

Вказує, що відбувається, коли редагування переривається вибором іншого вузла дерева, зміною даних дерева або іншими подіями.

Якщо для цієї властивості встановлене значення TRUE, зміни автоматично зберігаються при перериванні редагування. При значенні FALSE редагування скасовується, і зміни не зберігаються.

Значення за замовчанням - FALSE.

Вирівнювання

Вкажіть параметр вирівнювання для вибраного елемента керування.

Висота

Вкажіть висоту поточного елемента керування чи діалогового вікна.

Висота рядків

Вказує висоту кожного рядка елемента керування дерева в пікселях.

Якщо вказане значення менше або дорівнює нулю, висота рядка відповідає максимальній висоті всіх рядків.

Значення за замовчанням - 0.

Відображати корінь

Вказує, чи відображається кореневий вузол елемента керування "дерево".

Якщо для параметра "Показувати корінь" задано значення FALSE, кореневий вузол моделі більше не є дійсним вузлом для елемента керування "дерево", і його використання з будь-якими методами XTreeControl неможливо.

Типове значення - TRUE.

Дата

Вкажіть типову дату для відображення в елементі керування дата.

Десяткова точність

Вкажіть число десяткових знаків для числового або грошового елемента керування.

Друк

Виберіть значення "Так", щоб включити поточний елемент керування в роздруківку документа.

Елементи списку

Вкажіть елементи списку для елемента керування списку. Один елемент списку займає один рядок. Натисніть клавіші Shift+ENTER, щоб вставити новий рядок.

Затримка

Вказує затримку в мілісекундах між тригерами подій смуги прокручування. Тригер події виникає при клацанні мишею по стрілці або заднього плану смуги прокручування. Повторюваний тригер події виникає при натисканні мишею по стрілці або заднього плану смуги прокручування. Також можливо вказати допустиму одиницю виміру, наприклад, 2 с або 500 мс.

Знак грошової одиниці

Введіть символ валюти, який буде використовуватися для грошових елементів керування.

Значення

Вкажіть значення для поточного елемента керування.

Значення кроку

Вкажіть інтервал приросту для кнопок елемента керування "лічильник".

Значення прокрутки

Вкажіть початкове значення положення смуги прокручування. Це значення визначає положення повзунка на смузі прокручування.

Зображення

Вкажіть джерело графічного об'єкта для кнопки чи елемента керування "малюнок". Натисніть кнопку "...", щоб вибрати файл.

Зупинка табуляції

Виберіть поведінку фокуса поточного елемента керування при використанні клавіші Tab.

Типово

При використанні клавіші Tab фокус отримують лише елементи керування для введення даних. Елементи керування без введення даних, наприклад, підпису, пропускаються.

Ні

При використанні клавіші табуляції під час фокусування елемент керування пропускається.

Так

Елемент керування може бути вибраний з допомогою клавіші табуляції.


Кодування

Виберіть шрифт, який буде використовуватися для показу вмісту поточного елемента керування.

Колір тла

Вкажіть колір тла для поточного елемента керування.

Кратне виділення

Виберіть значення "Так", щоб дозволити виділення декількох елементів в елементі списку.

Крок блоку

Вкажіть кількість одиниць, на яку буде зміщуватися смуга прокручування при клацанні між бігунком і стрілкою прокручування.

Крок лінії

Вкажіть кількість одиниць прокручування при клацанні на стрілці смуги прокручування.

Кількість рядків

Введіть число рядків для відображення елемента керування списку. Для полів зі списком цей параметр буде активним лише при умові включення параметра "розкривний".

Лічильник

Виберіть значення "Так" для додавання кнопок лічильника до числового, грошового елемента керування або елемента керування дати і часу, щоб дозволити збільшення і зменшення введеного значення за допомогою кнопок зі стрілками.

Макс. дата.

Вкажіть верхня межа для елемента керування дати.

Макс. значення прокрутки

Вкажіть максимальне значення елемента керування смуги прокручування.

Макс. значення стану виконання

Вкажіть максимальне значення для елемента керування індикатора виконання.

Максимальна довжина тексту

Вкажіть максимальне число символів, які може ввести користувач.

Максимальне значення

Вкажіть максимальне значення поточного елемента керування.

Максимальний час

Вкажіть максимальне значення часу для елемента керування часу.

Маска вводу

Вкажіть маску вводу для елемента керування шаблона. Це код символу, що визначає формат вводу для елемента керування.

Слід вказати символ маскування для кожного символу маски вводу, щоб обмежити ввід значеннями, переліченими у таблиці:

Символ

Значення

L

Текстова константа. Користувач не може змінити цього символу.

a

Тут можна ввести символи a-z. Якщо вводиться велика літера, вона автоматично перетворюється на малу літеру.

A

Тут можна ввести символи A-Z. Якщо вводиться мала літера, вона автоматично перетворюється на велику літеру.

c

Тут можна ввести символи a-z і 0-9. Якщо вводиться велика літера, вона автоматично перетворюється на малу літеру.

C

Тут можна ввести символи a-z і 0-9. Якщо вводиться мала літера, вона автоматично перетворюється на велику літеру.

N

Дозволяється вводити тільки символи 0-9.

x

Дозволяється вводити всі друковані символи.

X

Можна вводити всі друковані символи. Якщо використано малу літеру, то вона автоматично перетворюється на велику літеру.


Маска знаків

Вкажіть вихідні значення, які будуть відображатися в елементі керування шаблону. Це допомагає користувачеві визначити, які значення в елементі керування шаблону є допустимими. Маска знаків обмежена форматом, зазначеним у масці введення.

Масштаб

Змінює масштаб малюнка відповідно розміру елемента керування.

Можна редагувати

Вказує, чи редагуються вузли елемента керування "дерево".

Значення за замовчанням - FALSE.

Мін. дата.

Вкажіть нижню межу для елемента керування дати.

Мін. значення прокрутки

Вкажіть мінімальне значення елемента керування смуги прокручування.

Мін. значення стану виконання

Вкажіть мінімальне значення для елемента керування індикатора виконання.

Мінімальне значення

Вкажіть мінімальне значення для поточного елемента керування.

Мінімальний час

Вкажіть мінімальне значення часу для елемента керування часу.

Мітка

Вкажіть підпис поточного елемента керування. Підпис виводиться разом з елементом керування.

Можна створити багаторядкові підписи, вставивши розриви рядків підпису за допомогою клавіш Shift+ENTER.

Назва

Введіть ім'я поточного елемента керування. Це ім'я служить для ідентифікації елемента керування.

Назва

Вкажіть назву діалогового вікна. Клацніть рамку діалогового вікна, щоб виділити діалогове вікно.

Назви використовуються тільки для позначення діалогових вікон і можуть містити лише один рядок. Слід мати на увазі, що у разі роботи з макросами елементи керування викликаються тільки з допомогою їх властивості Ім'я.

Область

Виберіть стан виділення поточного елемента керування.

Обрамлення

Вкажіть тип межі для поточного елемента керування.

Орієнтація

Вкажіть орієнтацію для елемента керування смуги прокручування.

Перебіг виконання

Вкажіть значення стану виконання для елемента керування індикатора виконання.

Перевірка формату

Виберіть значення "Так", щоб дозволити вводити у числові, грошові елементи керування та елементи керування дати і часу тільки допустимі символи.

Повторити

Повторює тригер події при утриманні натиснутої мишки на елементі керування, наприклад, на кнопці прокрутки.

Позиція X

Вкажіть відстань, на якій знаходиться поточний елемент керування від лівого краю діалогового вікна.

Позиція Y

Вкажіть відстань, на якій знаходиться поточний елемент керування від верхнього краю діалогового вікна.

Показувати кореневі позначки

Вказує, чи повинні мітки вузлів відображатися на кореневому рівні.

Типове значення - TRUE.

Показувати позначки

Вказує, чи повинні відображатися мітки вузлів.

Мітки - це пунктирні лінії, які демонструють ієрархію елемента керування "дерево".

Типове значення - TRUE.

Порядок

Вкажіть порядок, у якому елементи керування отримують фокус при натисканні клавіші табуляції в діалоговому вікні. При введенні в діалоговому вікні фокус отримує елемент керування з нижчим порядком (0). При натисканні клавіші Tab відбувається послідовне фокусування на інших елементах керування у відповідності з їх порядковим номером.

Спочатку елементи керування отримують номери в порядку їх додавання в діалогове вікно. Порядкові номери елементів керування можна змінити. У LibreOffice Basic порядкові номери оновлюються автоматично, щоб уникнути їх дублювання. Елементам керування, на яких фокус не може бути переміщений, також присвоюється значення, проте ці елементи пропускаються при використанні клавіші табуляції.

Потрійний стан

Виберіть значення "Так", щоб дозволити прапорцю мати три стани (установлений, знятий і вимкнений), а не два (встановлений і знятий).

Розділювач тисяч

Виберіть значення "Так", щоб виводити символи роздільники розрядів у числових та грошових елементах керування.

Розкривний

Виберіть значення "Так", щоб увімкнути параметр "Розкривний" для елементів керування списку або поля зі списком. Поле елемента керування "Розкривний" має кнопку зі стрілкою, яку можна клацнути, щоб відкрити список наявних елементів форми.

Ручний розрив стоірнки

значення "Так", щоб дозволити використання розривів рядків у багаторядкових елементах керування.

Символ префікса

Виберіть значення "Так", щоб показувати префікс грошового символу в грошових елементах керування при введенні числа.

Символи пароля

Введіть символ, який буде показаний замість введених символів. Він буде використовуватися при введенні паролів у текстових елементах керування.

Смуга прокрутки

Додає зазначений тип смуги прокручування для текстового поля.

Смуга прокрутки

Додає бажаний тип смуги прокручування до вказаного текстового поля.

Сторінка (крок)

Вкажіть номер сторінки діалогового вікна, якій призначається поточний елемент керування, або номер сторінки діалогового вікна, яке потрібно відредагувати. Якщо діалогове вікно має тільки одну сторінку, виберіть для параметра Сторінка (крок) значення 0.

Задайте параметру Сторінка (крок) значення 0, щоб зробити видимим елемент керування на кожній сторінці діалогового вікна.

Щоб перемикатися між сторінками діалогового вікна під час виконання, необхідно створити макрос, який змінює значення параметра Сторінка (крок).

Текст довідки

Введіть текст спливаючої довідки, яку буде показано, коли вказівник затримається над елементом керування.

Тип виділення

Вказує режим вибору, активізований для цього елемента керування "дерево".

Тип кнопки

тип кнопки. Типи кнопок визначають, який тип дії ініціюється.

Типова кнопка

значення "Так", щоб зробити поточний елемент керування типовим вибором кнопки. При натисканні кнопки Повернення у діалоговому вікні типова кнопка стає активною.

Тільки для читання

Виберіть значення "Так", щоб не допустити зміни користувачем значення поточного елемента керування. Елемент керування буде доступним і зможе отримати фокус, але не зможе бути зміненим.

Увімкнено

Виберіть "Так", щоб увімкнути елемент керування. Якщо елемент керування вимкнений, то він матиме сірий колір у діалоговому вікні.

Формат дати

Вкажіть потрібний формат дати для елемента керування дати. Елемент керування дати інтерпретує користувацьке введення даних в залежності від цієї установки формату.

Формат часу

Виберіть формат, який буде використовуватися для елементів керування часу.

Ширина

Вкажіть ширину поточного елемента керування або діалогового вікна.

Будь ласка, підтримайте нас!