Основи

В даному розділі подані основні правила роботи з LibreOffice Basic.

Код LibreOffice Basic базується на підпрограмах та функції, які визначені між розділами sub...end sub і function...end function. Кожна підпрограма або функція може викликати інші підпрограми або функції. Якщо записати загальний код підпрограми або функції, швидше за все, його можна буде використовувати в інших програмах. Див. Процедури і функції.

Піктограма Примітка

Існують деякі обмеження для назв ваших публічних змінних і функцій. Не допускається використання назв, які збігаються з назвами модулів у бібліотеці.


Що таке Sub?

Sub - коротка форма слова subroutine (підпрограма). Підпрограма використовується для керування конкретним завданням у програмі. Підпрограми служать для розбиття задачі на окремі процедури. Розбиття програми на процедури і підпроцедури покращує читабельність і зменшує можливість виникнення помилок. Підпрограма по можливості використовує деякі параметри як аргументи, але не повертає значення викликає підпрограмі або функції, наприклад:

DoSomethingWithTheValues(MyFirstValue,MySecondValue)

Що таке функція?

Функція, по суті, є підпрограмою, що повертає значення. Функцію можна використовувати в правій частині опису змінної або в інших місцях, де зазвичай використовуються значення, наприклад:

MySecondValue = myFunction(MyFirstValue)

Глобальні та локальні змінні

Глобальні змінні є загальними для всіх підпрограм і функцій у модулі. Вони описуються на початку модуля до першої підпрограми або функції.

Змінні, описані в підпрограмі або функції, можуть використовуватися тільки в межах цієї підпрограми або функції. Ці змінні зумовлюють глобальні змінні з таким же ім'ям і локальні змінні з таким же ім'ям із батьківських підпрограм і функцій.

Структурування

Після поділу програми на процедури і функції, їх можна зберегти файли для використання в інших проєктах. У LibreOffice Basic передбачена підтримка модулів і бібліотек. Підпрограми і функції завжди містяться в модулях. Модулі можна визначити як глобальні або як частину документа. Кілька модулів можна об'єднати в бібліотеку.

Підпрограми, функції, модулі та бібліотеки дозволяється копіювати або переміщати з одного файлу в інший за допомогою діалогового вікна Макрос.

Будь ласка, підтримайте нас!