Приклади програмування для елементів керування в редакторі діалогових вікон

Нижче наведено приклади для нового діалогового вікна з назвою "Dialog1". Скористайтеся інструментами на Панелі інструментів в редакторі діалогових вікон, щоб створити діалогове вікно і додати такі елементи керування: Прапорець з назвою "CheckBox1", Підпис з назвою "Label1", Пункт з назвою "CommandButton1 Список з назвою "ListBox1".

Піктограма Попередження

При додаванні елемента керування до змінної не забувайте про відповідність великих і малих літер.


Глобальна функція для завантаження діалогових вікон


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

Виведення діалогового вікна


REM глобальне визначення змінних
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Читання або зміна властивостей елементів керування у програмі


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM отримання моделі діалогового вікна
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM відображення тексту Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM задання нового тексту для елемента керування Label1
  oLabel1.Text = "Створити файли"
  REM відображення властивостей моделі для елемента керування CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM задання нового стану для CheckBox1 у моделі елемента керування
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM відображення властивостей моделі для елемента керування CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM відображення властивостей елемента керування CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM виконання діалогового вікна
  oDialog1.Execute()
End Sub

Додавання елемента до списку


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM додає новий елемент у список
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Видалення елемента зі списку


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM видалення першого елемента зі списку
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!