قورال

ئىملا تەكشۈرۈش قورالى، پۈتۈككە قىستۇرۇشقا بولىدىغان ئوبيېكت رەسىم ئامبىرى ۋە تىزىملىك سەپلەش ۋە پروگرامما تاللانمىسىنى تەڭشەشكە ئىشلىتىدىغان قوراللارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

Spelling

Checks spelling manually.

Automatic Spell Checking

Automatically checks spelling as you type, and underlines errors.

مەنىداش سۆزلەر لۇغىتى

Opens a dialog box to replace the current word with a synonym, or a related term.

سىزىق

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

باشقا

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Accessibility Check

Review common accessibility problems in the document, and support for PDF/UA specifications in the PDF export dialog.

تېكست توپلام

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

تېكست توپلام

Creates, edits, or inserts AutoText. You can store formatted text, text with graphics, tables, and fields as AutoText. To quickly insert AutoText, type the shortcut for the AutoText in your document, and then press F3.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Redact

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Chapter Numbering

Specifies the numbering scheme and outline format for chapter numbering in the current document.

قۇر نومۇرى

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Footnotes and Endnotes

Specifies the display settings for footnotes and endnotes.

Mail Merge Wizard

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Bibliography Database

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Address Book Source

Edit the field assignments and the data source for your address book.

چۆرىدەت

Updates items in the current document that have dynamic contents, so as fields and indexes.

Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

باشقا

Calculates the selected formula and copies the result to the clipboard.

تەرتىپلە

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

باشقا ئاتتا ساقلا

Lets you record or organize and edit macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

ئىختىيارىچە

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Options

This command opens a dialog for a customized program configuration.

Please support us!