چۆرىدەت

Specify the format of the entries in the table of contents.

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

قىستۇر - مۇندەرىجە ۋە جەدۋەل - مۇندەرىجە ۋە جەدۋەل - تۈر بەتكۈچنى تاللاڭ (تاللاش تىپى مۇندەرىجە بولغاندا) قىستۇر - مۇندەرىجە ۋە جەدۋەل - مۇندەرىجە ۋە جەدۋەل - تۈر بەتكۈچنى تاللاڭ (تاللاش تىپى مۇندەرىجە بولغاندا) قىستۇر - مۇندەرىجە ۋە جەدۋەل - مۇندەرىجە ۋە جەدۋەل - تۈر بەتكۈچنى تاللاڭ (تاللاش تىپى مۇندەرىجە بولغاندا) قىستۇر - مۇندەرىجە ۋە جەدۋەل - مۇندەرىجە ۋە جەدۋەل - تۈر بەتكۈچنى تاللاڭ (تاللاش تىپى مۇندەرىجە بولغاندا) قىستۇر - مۇندەرىجە ۋە جەدۋەل - مۇندەرىجە ۋە جەدۋەل - تۈر بەتكۈچنى تاللاڭ (تاللاش تىپى مۇندەرىجە بولغاندا)


دەرىجە

Select the level that you want to define.

Structure and formatting

The Structure line defines how the entries in the index are composed. To change the appearance of an entry you can enter codes or text in the empty boxes on this line. You can also click in an empty box or on a code, and then click a code button.

Chapter number (E#)

Inserts the chapter number. To assign chapter numbering to a heading style, choose Tools - Chapter Numbering.

Entry text (E)

Inserts the text of the chapter heading.

Tab stop (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

Page number (#)

Inserts the page number of the entry.

Hyperlink (LS and LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique. Available only for a table of contents.

ھەممىسى

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

ھەرپ ئۇسلۇبى

Specify the formatting style for the selected part on the Structure line.

تەھرىر

Opens a dialog where you can edit the selected character style.

ھەرپ تولدۇر

Select the tab leader that you want use.

جەدۋەل بەلگە ئورنى

Enter the distance to leave between the left page margin and the tab stop.

ئوڭغا توغرىلا

Aligns the tab stop to the right page margin.

فورمات

Only visible when you click the E# button in the Structure line. Select to show the chapter number with or without separator.

ئۆز ئىچىگە ئالغان دەرىجە

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

Tab position relative to Paragraph Style indent

Positions the tab stop relative to the "indent from left" value defined in the paragraph style selected on the Styles tab. Otherwise the tab stop is positioned relative to the left text margin.

Please support us!