بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

Wrap Off Icon

چۆرىدەتمە

Wrap On Icon

قەۋەتلەش قوزغات

Wrap Through Icon

سىڭدۈرمە قەۋەتلەش

Jump to Previous Script Icon

Jump to Previous Script

 Jump to Next Script Icon

Jump to Next Script

On the Tools bar, click

Icon Hyphenation

Hyphenation

Please support us!