ئۆزگەرت

پۈتۈكتىكى ئوبيېكتنى ئۆزگەرتىدىغان بۇيرۇقنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئايلاندۇر

تاللانغان ئوبيېكت(لار)نى ئايلاندۇرىدۇ.

سىزىق

Flips the selected object horizontally, or vertically.

تام تەسۋىر

Options for converting the selected object.

تام تەسۋىر

Changes the stacking order of a selected object.

Align Objects

Aligns selected objects with respect to one another.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

ئاتالغان ئوبيېكت

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

گۇرۇپپا

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

گۇرۇپپا يەش

Breaks apart the selected group into individual objects.

Enter Group

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

گۇرۇپپىلاشتىن چېكىن

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

تام تەسۋىر

Combines two or more selected objects into a single shape. Unlike grouping, a combined object takes on the properties of the lowermost object in the stacking order. You can split apart combined objects, but the original object properties are lost.

تام تەسۋىر

Splits a combined object into individual objects. The resulting objects have the same line and fill properties as the combined object.

تام تەسۋىر

Creates a shape from two or more selected objects.

تام تەسۋىر

Creates a line or Bezier curve by connecting two or more lines, Bezier curves, or other objects with a line. Closed objects containing a fill are converted to lines and lose their fill.

تام تەسۋىر

Breaks apart lines joined with the Connect command.

Please support us!