تام تەسۋىر

Combines two or more selected objects into a single shape. Unlike grouping, a combined object takes on the properties of the lowermost object in the stacking order. You can split apart combined objects, but the original object properties are lost.

When you combine objects, the drawing elements are replaced by Bezier curves and holes appear where the objects overlap.

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ ئوبيېكتنى تاللاپ، تىل مۇھىت تىزىملىكىنى ئېچىپ ئاندىن بىرلەشتۈر نى تاللاڭ.


Please support us!