قورال تىزىملىكى

Choose Tools - Language - Hyphenation.

تام تەسۋىر كۆرسەت - ئىختىيارىچە تام تەسۋىر كۆرسەت نى تاللاپ، ئاندىن يېڭى.نى تاللاڭ

Please support us!