ئۇچۇر

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Language Settings - Languages. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

The same applies to the locale settings for date, time and currency formats. The Basic format code will be interpreted and displayed according to your locale setting.

The color values of the 16 basic colors are as follows:

Color Value

Color Name

0

قارا

128

كۆك

32768

يېشىل

32896

توق يېشىل

8388608

قىزىل

8388736

ھال رەڭ

8421376

سېرىق

8421504

ئاق

12632256

كۈلرەڭ

255

ئاچ كۆك

65280

ئاچ يېشىل

65535

ئاچراق توق يېشىل

16711680

ئاچ قىزىل

16711935

ئاچ ھال رەڭ

16776960

Light yellow

16777215

Transparent white


Open Tools - Macros - Organize Dialogs and select LibreOffice Dialogs container.

Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select Application Macros container.

This library must be loaded before execution. Execute the following statement before running any macro that uses this library:

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


Syntax:

Return value:

Parameters:

Example:

In Basic

In Python

note

This method is only available for Basic scripts.


note

This method is only available for Python scripts.


warning

This method requires the installation of the APSO (Alternative Script Organizer for Python) extension. In turn APSO requires the presence of LibreOffice Python scripting framework. If APSO or Python are missing, an error occurs.


note

This service is fully supported in both Basic and Python languages. All examples are expressed using the Basic programming language and can be easily converted to Python.


String functions

VBA financial functions

VBA Time and Date functions

VBA I/O functions

VBA Mathematical functions

VBA Object functions

Error codes:

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

سانلىق مەلۇمات - بەلگىلەنگەن دائىرەنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

بۇ بەتنىڭ ئۈستىدە تەپسىلىي چۈشەندۈرۈش بار.

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ بەتنىڭ ئۈستىدە تەپسىلىي چۈشەندۈرۈش بار.

بۇ بەتنىڭ ئۈستىدە تەپسىلىي چۈشەندۈرۈش بار.

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

285 External application cannot execute DDE operation

286 Timeout while waiting for DDE response

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

291 External application has been terminated

292 DDE connection interrupted or modified

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

297 Link mode cannot be set due to invalid link topic

298 DDE requires the DDEML.DLL file

323 Module cannot be loaded; invalid format

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

430 OLE Automation is not supported by this object

438 This property or method is not supported by the object

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

445 This action is not supported by given object

446 Named arguments are not supported by given object

447 The current locale setting is not supported by the given object

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

تىزىملىك ھۆججەت - چىقار

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

968 Symbol already defined differently

969 Parameters do not correspond to procedure

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

بۇ بۇيرۇقنى زىيارەت قىل…

قورال - يېشىمچىنى تاللاڭ

بۇ فۇنكسىيىنى زىيارەت قىلماقچى…

Please support us!