Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Toolbars - Track Changes.


Show Track Changes

Kayıtlı değişiklikleri gösterir ya da gizler.

Icon Show track changes

Show track changes

Değişiklikleri Kaydet

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Icon Record Changes

Record Changes

Previous Track Change

Icon Previous track change

Previous track change

Next Track Change

Icon Next track change

Next track change

Accept Track Change

Icon Accept Track Change

Accept Track Change

Reject Track Change

Icon Reject Track Change

Reject Track Change

Accept All Tracked Changes

Icon Accept All Tracked Changes

Accept All Tracked Changes

Reject All Tracked Changes

Icon Reject All Tracked Changes

Reject All Tracked Changes

Accept Track Change and select next one

Icon Accept Track Change and select next one

Accept Track Change and select next one

Reject Track Change and select next one

Icon Reject Track Change and select next one

Reject Track Change and select next one

Manage changes

Kaydedilmiş değişiklikleri kabul et veya reddet.

Icon Manage Track Changes

Manage Track Changes

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Icon Insert Comment

Insert Comment

Insert Track Change Comment

Enter a comment for the recorded change.

Icon Insert Track Change Comment

Insert Track Change Comment

Değişiklikleri Koru

Prevents a user from deactivating the record changes feature, or from accepting or rejecting changes unless the user enters a password.

Icon Protect Changes

Protect Changes

Compare Document

Geçerli belgeyi seçmiş olduğunuz belge ile karşılaştırır.Seçilmiş belgenin içerikleri, açılan iletişim penceresinde silinenler olarak işaretlenerek görüntülenir. Eğer isterseniz, seçilmiş belgenin içeriklerini karşılığı olan silinmiş girdileri seçtikten sonra, Reddet düğmesine tıklayıp, ve sonra Ekle komutuyla ekleyebilirsiniz.

Icon Compare Document

Compare Document

Belgeyi Birleştir

Aynı belgenin kopyalarında yapılan değişiklikleri özgün belgeye aktarır. Alt bilgilerde, üst bilgilerde, çerçevelerde ve alanlarda yapılan değişiklikler yok sayılır. Benzer değişiklikler otomatik olarak birleştirilir.

Icon Merge Document

Merge Document

Lütfen bizi destekleyin!