Insert Frame

Bu alt menü çerçeve eklemek için etkileşimli ve etkileşimsiz araçları birlikte içerir.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Insert - Frame.


Etkileşimle Çerçevele

Fare imleciyle şeklini çizerek bir çerçeve ekle.

Frame

Metin ve nesnelerin bir veya daha fazla sütununun yerleşimini oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çerçeve ekler.

Yüzen Çerçeve

Mevcut belgeye bir kayan çerçeve ekler. Kayan çerçeveler başka bir dosyanın içeriğini görüntülemek için HTML belgelerinde kullanılırlar.

Lütfen bizi destekleyin!