Metin Nesne Çubuğu

Çizim nesnesinde bulunan metinleri biçimlendirmek için gerekli komutları içerir.Metin Nesnesi çubuğu çizim nesnesi üzerinde çift tıklandığı zaman görünür hale gelir.

Yazı Tipi Adı

Listeden bir yazı tipi adı seçmenize veya doğrudan bir yazı tipi adı girmenize imkan verir.

Noktalı virgül ile ayırarak birden çok yazı tipi girebilirsiniz. LibreOffice, adı geçen yazı tipi uygun değilse bir sonraki yazıtipini kullanır.

Simge

Yazı Tipi Adı

Yazı Tipi Boyutu

Listeden farklı yazı tipi boyutları arasından seçim yapmanıza veya boyutu elle girmenize izin verir.

Koyu

Seçili metni koyu yapar. Eğer imleç bir kelime içerisinde ise, tüm kelime koyu yapılır. Eğer seçim veya kelime hali hazırda koyu ise, biçimlendirme kaldırılır.

Icon Bold

Kalın

Italik

Seçili metni yatık yazıya dönüştürür. Eğer imleç bir kelimedeyse tüm kelime yatık yazıya dönüşür. Eğer seçim veya kelime yatık yazılmışsa biçimlendirme kaldırılır.

Icon Italic

İtalik

Altı çizili

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Altı çizili

Üst simge

Seçili metnin yazı tipi boyutunu azaltır ve metni, taban çizgisinin üstüne yükseltir.

Icon Superscript

Üst simge

Alt simge

Seçilen metnin yazı tipi boyutunu azaltır ve metni, taban çizgisinin altına yerleştirir.

Icon Subscript

Alt simge

Solda

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

Sola hizala

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

Sağa

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

Sağa hizala

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

İki yana hizalı

Asya Dil Desteği

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği - Dil Ayarları - Diller içerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Metin yönü soldan sağa

Metnin yatay yönünü belirler

Icon Text direction from left to right

Metin yönü soldan sağa

Yukarıdan aşağıya metin yönü

Metnin dikey yönünü tanımlar.

Icon Text direction from top to bottom

Yukarıdan aşağı metin yönü

Hepsini Seç

Etkin dosyanın, çerçevenin, veya metin nesnesinin bütün içeriği seçilir.

Icon Select All

Select All

Karakter

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Icon Character

Karakter

Paragraf

Burada girintileri, boşlukları, hizalamaları ve paragraf için geçerli olacak satır boşluklarını tanımlayabilirsiniz.

Icon Paragraph

Paragraf

Lütfen bizi destekleyin!