OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Biçemi Uygula

Geçerli paragrafa, seçilmiş paragrafa veya seçili bir nesneye bir biçem atar.

Paragraf Biçemini Ayarla

Paragraf Biçemini Ayarla

Sarma Yok

Nesneyi belgede ayrı bir satıra yerleştirir. Belgedeki Metin nesnenin üstünde ve altında görünür, ama nesnenin yanlarındadır.Sarma sekme sayfasında bu ayarı seçebilirsiniz.

Metin Dağılımı Kapalı Simgesi

Metin Kaydırma Kapalı

Sar

Nesnenin kenar çerçevesinin dört bir yanına metni dağıtır. Bu simgeye ilişkin seçenek Sarma sekme sayfasındaki Sayfa Sarma seçeneğindedir.

Metin Dağılımı Açık Simgesi

Metin Kaydırma Açık

Baştan Sona Sar

Nesneyi metnin önüne yerleştirir.Sarma sekme sayfasında çeşitli sarma efektleri uygulayabilirsiniz.

Metin İçinden Simgesi

İçinden

Sola Hizala

Seçili nesnenin sol sınırlarını yaslar. Eğer Draw veya Impress'de tek nesne seçilmişse, nesnenin sol sınırı sayfanın sol kenar boşluğuna yaslanır.

Icon Left

Solda

Yatay Ortala

Seçili nesneleri yatay olarak hizalar. Draw veya Impress içerisinde sadece bir nesne seçildiyse, nesnenin merkezi sayfanın yatay merkezine hizalanır.

Icon Centered

Ortada

Sağa Hizala

Seçili nesnenin sağ kenarını hizalar. Eğer sadece bir nesne Impress veya Draw içerisinden seçilirse, nesnenin sağ kenarı sayfanın sağ kenar boşluğuna hizalanır.

Icon Right

Sağa

Üste Hizala

Seçilen nesnelerin üst kenarlarını dikey olarak hizalar. Sadece tek bir Draw veya Impress nesnesi seçilmişse Sayfanın üst sınırına göre hizalanır.

Icon Top

Üstte

Merkezi Dikey Hizala

Dikey olarak seçili nesneleri ortalar. Eğer Draw veya Impress içinden sadece bir nesne seçildi ise, nesnenin merkezi sayfanın ortasına hizalanır.

Icon Centered

Ortada

Alta Hizala

Seçili nesnelerin alt kenarlarını dikey hizalar. Draw veya Impress'ten tek bir nesne seçilmişse nesnenin alt kenarı sayfanın alt sınırına hizalanır.

Icon Bottom

Aşağı

Kenarlıklar

Bir çalışma sayfası alanı veya nesnenin kenarını değiştirebildiğiniz Kenarlıklar araç çubuğunu açmak için Kenarlıklar simgesine tıklayın.

Icon Borders

Kenarlıklar

Çizgi Biçemi

Kenarlık çizgi biçemlerini değiştirebileceğiniz Çizgi Biçemi araç çubuğunu açmak için bu simgeye tıklayın.

Icon Line style

Çizgi Biçemi

Kenarlık Rengi

Bir nesnenin kenarlık rengini değiştirebileceğiniz Kenarlık Rengi araç çubuğunu açmak için, Çizgi Rengi (kenarlığın) simgesine tıklayın.

Simge

Çizgi Rengi (kenarlığın)

Nesne Özellikleri

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

Icon Object Properties

Nesne Özellikleri

En Öne getir

Seçili nesneyi diğerlerinin önüne getirecek şekilde yığınlama sırasını değiştirir.

Icon Bring to Front

En Öne Getir

En Alta Gönder

Seçili nesneyi yığınlama sıralamasında diğer nesnelerin en arkasına taşır.

Icon Send to Back

En Alta Gönder

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Lütfen bizi destekleyin!