Çerçeve Çubuğu

Çerçeve seçildiği zaman, Çerçeve Çubuğu çerçeve konumlandırma ve önemli birçok işlevi üzerinde gösterir.

Biçemi Uygula

Geçerli paragrafa, seçilmiş paragrafa veya seçili bir nesneye bir biçem atar.

Paragraf Biçemini Ayarla

Paragraf Biçemini Ayarla

Sarma Kapalı

Nesneyi belgede ayrı bir satıra yerleştirir. Belgedeki Metin nesnenin üstünde ve altında görünür, ama nesnenin yanlarındadır.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Metin Dağılımı Kapalı Simgesi

Metin Kaydırma Kapalı

Sarma Açık

Nesnenin kenar çerçevesinin dört bir yanına metni dağıtır.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Metin Dağılımı Açık Simgesi

Metin Kaydırma Açık

Baştan Sona Sar

Nesneyi metnin önüne yerleştirir.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Metin İçinden Simgesi

İçinden

Sola Hizala

Seçili nesnenin sol sınırlarını yaslar. Eğer Draw veya Impress'de tek nesne seçilmişse, nesnenin sol sınırı sayfanın sol kenar boşluğuna yaslanır.

Icon Left

Solda

Yatay Ortala

Seçili nesneleri yatay olarak hizalar. Draw veya Impress içerisinde sadece bir nesne seçildiyse, nesnenin merkezi sayfanın yatay merkezine hizalanır.

Icon Centered

Ortada

Sağa Hizala

Seçili nesnenin sağ kenarını hizalar. Eğer sadece bir nesne Impress veya Draw içerisinden seçilirse, nesnenin sağ kenarı sayfanın sağ kenar boşluğuna hizalanır.

Icon Right

Sağa

Üste Hizala

Seçilen nesnelerin üst kenarlarını dikey olarak hizalar. Sadece tek bir Draw veya Impress nesnesi seçilmişse Sayfanın üst sınırına göre hizalanır.

Icon Top

Üstte

Merkezi Dikey Hizala

Dikey olarak seçili nesneleri ortalar. Eğer Draw veya Impress içinden sadece bir nesne seçildi ise, nesnenin merkezi sayfanın ortasına hizalanır.

Icon Centered

Ortada

Alta Hizala

Seçili nesnelerin alt kenarlarını dikey hizalar. Draw veya Impress'ten tek bir nesne seçilmişse nesnenin alt kenarı sayfanın alt sınırına hizalanır.

Icon Bottom

Aşağı

Kenarlıklar

Bir çalışma sayfası alanı veya nesnenin kenarını değiştirebildiğiniz Kenarlıklar araç çubuğunu açmak için Kenarlıklar simgesine tıklayın.

Icon Borders

Kenarlıklar

Çizgi Biçemi

Kenarlık çizgi biçemlerini değiştirebileceğiniz Çizgi Biçemi araç çubuğunu açmak için bu simgeye tıklayın.

Icon Line style

Çizgi Biçemi

Kenarlık Rengi

Bir nesnenin kenarlık rengini değiştirebileceğiniz Kenarlık Rengi araç çubuğunu açmak için, Çizgi Rengi (kenarlığın) simgesine tıklayın.

Simge

Çizgi Rengi (kenarlığın)

Arkaplan Rengi

Paragraf için bir arkaplan regine tıklayabileceğiniz bir araç çubuğu açmak için tıklayın. Renk, mevcut paragrafa ya da seçilen paragraflara uygulanır.

Icon Background color

Arkaplan rengi

Çerçeve Özellikleri

Metin ve nesnelerin bir veya daha fazla sütununun yerleşimini oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çerçeve ekler.

Icon Frame Properties

Çerçeve Özellikleri

En Öne getir

Seçili nesneyi diğerlerinin önüne getirecek şekilde yığınlama sırasını değiştirir.

Icon Bring to Front

En Öne Getir

En Alta Gönder

Seçili nesneyi yığınlama sıralamasında diğer nesnelerin en arkasına taşır.

Icon Send to Back

En Alta Gönder

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Çerçeveleri Bağlama

Seçili çerçeveyle bir sonraki çerçeveyi bağlar. Metin kendiliğinden ilk çerçeveden sonraki çerçeveye geçerek devam eder.

Çerçeveleri Bağla Simgesi

Çerçeveleri Bağla

Çerçevedeki Bağı Çöz

İki çerçeve arasındaki bağı kaldırır. Sadece seçili çerçeveden hedef çerçeveye olan bağları kaldırabilirsiniz.

Simge

Çerçevedeki Bağı Çöz

Lütfen bizi destekleyin!