Cetveller

Cetveller sekme konumunu, girintileri, kenarlıkları, sütunları ve sayfa boyutlarını gösterir. Fare kullanılarak bunlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

Sekme Ayarlamak

Cetvel üzerinde, fare ile mevcut paragraf veya seçili paragraflar için sekmeler ayarlar.

Setting Indents, Margins, and Columns

Girinti ve kenar boşluklarını mevcut paragraf için ya da fare kullanarak seçilen tüm paragraflar için tanımlayabilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!