Cetveller

Cetveller sekme konumunu, girintileri, kenarlıkları, sütunları ve sayfa boyutlarını gösterir. Fare kullanılarak bunlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

Cetvel üzerine çift tıklayarak, seçilmiş bütün paragraflar için ya da geçerli paragraf için doğrudan paragraf biçimlendirmesi atayabilirsiniz ve Paragraf iletişim penceresini açabilirsiniz.

Sekme Ayarlamak

Cetvel üzerinde, fare ile mevcut paragraf veya seçili paragraflar için sekmeler ayarlar.

Setting Indents, Margins, and Columns

Girinti ve kenar boşluklarını mevcut paragraf için ya da fare kullanarak seçilen tüm paragraflar için tanımlayabilirsiniz.

Please support us!