Yazdırma Önizleme

Yazdırma Önizleme Çubuğu geçerli belgeniz yazdırma önizleme kipinde görüntülendiğinde belirir.

Önceki Sayfa

Belge içerisindeki önceki sayfaya gider. Bu fonksiyon sadece Dosya menüsü üzerinde Yazdırma Önizleme fonksiyonunu seçtiğinizde etkindir.

Icon Previous Page

Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa

Belgedeki sonraki sayfaya ilerler. Bu işlev sadece siz Dosya menüsünden Yazdırma Önizleme işlevini seçtiğinizde etkinleşir.

Icon Next Page

Sonraki Sayfa

Belgenin ilk sayfasını taşır. Bu işlev sadece siz Dosya menüsünde Yazdırma Önizleme'yi seçtiğinizde etkin olur.

Icon First Page

Belgenin son sayfasına götürür. Bu işlev sadece Dosya menüsünden Yazdırma Önizleme'yi seçtiğinizde etkindir.

Icon Last Page

İki Sayfalı Önizleme

Yazdırma Önizleme penceresinde iki sayfa görüntüler. Tek sayılar daima sağ yanda çift sayılar ise sol yanda görüntülenir.

Icon Two Pages Preview

İki Sayfalı Önizleme

Ekranda görüntülenecek sayfaların sayısını belirler. Önizlemede satır ve sütun şeklinde görüntülenecek sayfaların sayısını seçmek için ızgarayı açmak amacıyla simgenin yanındaki oka tıklayın.

Simge

Çoklu Sayfalı Önizleme

Kitap önizlemesi

Select to display the first page on the right side in the print preview. If not selected, the first page is displayed on the left side of the preview.

kitap önizleme simgesi

Kitap Önizlemesi

Yakınlaştır

Belgenin görünümünü yakınlaştırmak için yakınlaştırır.

Uzaklaştırma

Belgenin daha çoğunu indirgenmiş bir boyutta görmek için uzaklaştırır.

Önizleme Yakınlaştır

Yazdırma önizlemesinin yakınlaştırma seviyesini belirler.

Tam Ekran

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon

Tam Ekran (Yazdırma Ön izlemede)

Lütfen bizi destekleyin!