Yazdırma Önizleme

Yazdırma Önizleme Çubuğu geçerli belgeniz yazdırma önizleme kipinde görüntülendiğinde belirir.

Single Page Preview

Displays one page at a time in the Print Preview window.

Single Page Preview Icon

Single Page Preview

İki Sayfalı Önizleme

Yazdırma Önizleme penceresinde iki sayfa görüntüler. Tek sayılar daima sağ yanda çift sayılar ise sol yanda görüntülenir.

Icon Two Pages Preview

İki Sayfalı Önizleme

Kitap önizlemesi

Select to display the first page on the right side in the print preview. If not selected, the first page is displayed on the left side of the preview.

book preview icon

Kitap Önizlemesi

Multiple Pages Preview

Ekranda görüntülenecek sayfaların sayısını belirler. Önizlemede satır ve sütun şeklinde görüntülenecek sayfaların sayısını seçmek için ızgarayı açmak amacıyla simgenin yanındaki oka tıklayın.

Icon Multiple Pages Preview

Çoklu Sayfalı Önizleme

Belgenin ilk sayfasını taşır. Bu işlev sadece siz Dosya menüsünde Yazdırma Önizleme'yi seçtiğinizde etkin olur.

Icon First Page

Önceki Sayfa

Belge içerisindeki önceki sayfaya gider. Bu fonksiyon sadece Dosya menüsü üzerinde Yazdırma Önizleme fonksiyonunu seçtiğinizde etkindir.

Icon Previous Page

Önceki Sayfa

Jump to Specific Page

To go to a specific page in the Print Preview, type the page number in the entry box, then press Enter.

Sonraki Sayfa

Belgedeki sonraki sayfaya ilerler. Bu işlev sadece siz Dosya menüsünden Yazdırma Önizleme işlevini seçtiğinizde etkinleşir.

Icon Next Page

Sonraki Sayfa

Belgenin son sayfasına götürür. Bu işlev sadece Dosya menüsünden Yazdırma Önizleme'yi seçtiğinizde etkindir.

Icon Last Page

Uzaklaştırma

Belgenin daha çoğunu indirgenmiş bir boyutta görmek için uzaklaştırır.

Zoom Out Icon

Uzaklaştır

Önizleme Yakınlaştır

Yazdırma önizlemesinin yakınlaştırma seviyesini belirler.

Yakınlaştır

Belgenin görünümünü yakınlaştırmak için yakınlaştırır.

Icon Zoom In

Yakınlaştır

Tam Ekran

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon

Tam Ekran (Yazdırma Ön izlemede)

Print

Open the Print dialog.

Print Icon

Print

Close Preview

Exit from Print Preview.

Close Preview Icon

Close Preview

Lütfen bizi destekleyin!