Durum Çubuğu

The Status Bar contains information about the current document and offers various buttons with special functions. You can click on most status bar items to open a related dialog window.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Kelime Sayımı

Boşlukları dahil ederek veya hariç tutarak mevcut seçimde ya da tüm belgede kelimeleri ve karakterleri sayar. Sayım sonucu siz yazdıkça veya seçimi değiştirdiğinizde güncellenir.

Mevcut Sayfa Biçemi

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Dil

Displays the language for the selected text. Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.

Üzerine Yazma Kipi

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Seçim Kipi

Switches between different selection modes.

Belgeyi Değiştirmek

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Sayısal İmza

Click to start digital signature process. You must have a digital certificate to complete the process. See also Digital Signatures.

Birleştirilmiş Ekran

Etkin belge hakkında geçerli bilgiyi görüntüler.

Yakınlaştırma ve Görünüm Düzeni

Writer Durum Çubuğundaki üç denetim belgeniz de yakınlaştırma ve görünüm düzenini değiştirmenize izin verir.

Soldan sağa doğru dizilen görünüm yerleşim simgeleri: Tek sütun kipi. Yan yana sayfa görünüm kipi.Açık bir kitapta olduğu gibi, kitap kipidir.

Yakınlaştırma sürgüsünü sola doğru çekerek daha fazla sayfayı görüntüleyebilirsiniz, sağa doğru sürüklerseniz sayfanın daha küçük bir alanına yaklaşarak görüntülersiniz.

Yakınlaştır

Mevcut sayfa gösterim yakınlaştırma katsayısını belirtir.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Lütfen bizi destekleyin!