Madde İşaretleme ve Numaralama Çubuğu

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Simge

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Simge

Alt Bölümlerle Bir Seviye Yukarı Al

Paragrafları seviyesini alt bölümlerle birlikte bir numara yukarı kaydırır. Bu sadece imleç madde işaretleme veya numaralama uygulanmış yazı üzerine geldiğinde görünür olur.

Simge

Alt bölümlerle bir seviye yukarı al

Alt Bölümlerle Bir Seviye Aşağı Çekme

Paragrafları alt bölümlerle beraber bir seviye aşağı kaydırır. Bu sadece imleç madde işaretleme veya numaralama uygulanmış bir yazı için görünür olur.

Simge

Alt Bölümlerle Bir Seviye Aşağı Çekme

Numarasız Giriş Ekle

Numaralandırma yapmadan bir paragraf ekler. Var olan numaralandırmayı etkilemez.

Simge

Numarasız giriş ekle

Yukarı Taşı

Seçilen paragrafı onun üzerindeki paragrafın öncesinde konumlandırır.

Simge

Yukarı taşı

Aşağı Taşı

Seçili paragrafı bir aşağıdaki paragraftan sonrasına konumlandırır.

Simge

Aşağı taşı

Alt Noktaları ile Yukarıya Taşı

Bir paragrafı bir önceki paragrafın üzerine alt noktaları ile taşır. Bu sadece imleç numaralandırılmış veya madde içi ile işaretlenmiş bir metnin üzerinde konumlandığında görünür.

Icon Move Up with Subpoints

Alt noktaları ile yukarıya taşı

Alt Noktaları ile Aşağı Taşı

Bir paragrafı tüm alt noktaları ile takip eden paragrafın altına taşır. Bu sadece imleç madde imli veya numaralı metinlerin içine konumlandırıldığında görünür olur.

Icon Move Down with Subpoints

Alt noktaları ile aşağı taşı

Numaralandırmayı Yeniden Başlat

Restarts list numbering from 1. This command is only active when the cursor is positioned within a list.

Icon Restart Numbering

Numaralamayı yeniden başlat

Add to List

Include selected paragraphs, whether a list item or not, as part of a list.

Add to List Icon

Add to List

Madde İmleri ve Numaralandırmak

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Bullets and Numbering dialog Icon

Bullets and Numbering

Lütfen bizi destekleyin!