Madde İşaretleme ve Numaralama Çubuğu

Madde İşaretleme ve Numaralama çubuğu paragraf numaralama yapısını, paragraf düzenine bağlı bir yapıyı ve paragraf düzeyini değiştirmek için gerekli işlevleri içerir.

Numaralama Kapalı

İçinde olduğu paragraftaki ya da seçili paragraflardaki madde işaretleme veya numaralandırmayı kaldırır.

Icon Numbering Off

Numaralama Kapalı

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Simge

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Simge

Alt Bölümlerle Bir Seviye Yukarı Al

Paragrafları seviyesini alt bölümlerle birlikte bir numara yukarı kaydırır. Bu sadece imleç madde işaretleme veya numaralama uygulanmış yazı üzerine geldiğinde görünür olur.

Simge

Alt bölümlerle bir seviye yukarı al

Alt Bölümlerle Bir Seviye Aşağı Çekme

Paragrafları alt bölümlerle beraber bir seviye aşağı kaydırır. Bu sadece imleç madde işaretleme veya numaralama uygulanmış bir yazı için görünür olur.

Simge

Alt Bölümlerle Bir Seviye Aşağı Çekme

Numarasız Giriş Ekle

Numaralandırma yapmadan bir paragraf ekler. Var olan numaralandırmayı etkilemez.

Simge

Numarasız giriş ekle

Yukarı Taşı

Seçilen paragrafı onun üzerindeki paragrafın öncesinde konumlandırır.

Simge

Yukarı taşı

Aşağı Taşı

Seçili paragrafı bir aşağıdaki paragraftan sonrasına konumlandırır.

Simge

Aşağı taşı

Alt Noktaları ile Yukarıya Taşı

Bir paragrafı bir önceki paragrafın üzerine alt noktaları ile taşır. Bu sadece imleç numaralandırılmış veya madde içi ile işaretlenmiş bir metnin üzerinde konumlandığında görünür.

Icon Move Up with Subpoints

Alt noktaları ile yukarıya taşı

Alt Noktaları ile Aşağı Taşı

Bir paragrafı tüm alt noktaları ile takip eden paragrafın altına taşır. Bu sadece imleç madde imli veya numaralı metinlerin içine konumlandırıldığında görünür olur.

Icon Move Down with Subpoints

Alt noktaları ile aşağı taşı

Numaralandırmayı Yeniden Başlat

Numaralandırmayı yeniden başlatır. Bu sadece imleç numaralandırılmış veya madde imi ile işaretlenmiş metinlere konumlandırıldığında görülebilir.

Icon Restart Numbering

Numaralamayı yeniden başlat

Madde İmleri ve Numaralandırmak

Mevcut paragrafa madde imi veya numaralandırma ekler ve bunların biçimlerini düzenlemenize izin verir.

Icon bullet list

Madde İmleri Açık/Kapalı

Please support us!