Tablo Çubuğu

Tablo Çubuğu tabloyu düzenlerken gerek duyulan işlevleri içerir. İmlecinizi tablo içine doğru hareket ettirdiğinizde görünür hale gelir.

Tablo Ekle

Belgeye bir tablo ekler. Aynı zamanda oka tıklayıabilir, tablo içerisine eklemek istediğiniz satır ve sütun sayısına kadar sürükleyebilir ve daha sonra son hücreye tıklayabilirsiniz.

Simge

Tablo

Çizgi Biçemi

Kenarlık çizgi biçemlerini değiştirebileceğiniz Çizgi Biçemi araç çubuğunu açmak için bu simgeye tıklayın.

Simge

Çizgi Biçemi

Kenarlık Rengi

Bir nesnenin kenarlık rengini değiştirebileceğiniz Kenarlık Rengi araç çubuğunu açmak için, Çizgi Rengi (kenarlığın) simgesine tıklayın.

Simge

Çizgi Rengi (kenarlığın)

Kenarlıklar

Bir çalışma sayfası alanı veya nesnenin kenarını değiştirebildiğiniz Kenarlıklar araç çubuğunu açmak için Kenarlıklar simgesine tıklayın.

Simge

Kenarlıklar

Arkaplan Rengi

Paragraf için bir arkaplan regine tıklayabileceğiniz bir araç çubuğu açmak için tıklayın. Renk, mevcut paragrafa ya da seçilen paragraflara uygulanır.

Icon Background color

Arkaplan rengi

Hücreleri Birleştir

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

Hücreleri Birleştir

Icon Unmerge Cells

Eniyile

Bir tablodaki satır ve sütunlaru eniyileyemek için fonksiyonlar içeren bir araç çubuğunu açar.

Simge

Boyutu İyileştir

Üst

Hücrenin içeriğini hücrenin üst kenarına göre hizalar.

Orta (dikey)

Hücrenin içeriğini dikey olarak ortalar.

Alt

Hücrenin içeriğini hücrenin alt sınırına hizalar.

Satır Ekle

Tabloda seçimin altındaki bir ya da daha fazla satırı ekler. Simgeye tıklamadan birden fazla satır seçerek ya da diyalog açarak birden fazla satır seçebilirsiniz ( Tablo - Ekle - Satırlar seçeneklerini seçin). Birinci metod eklerken seçilen asıl metindeki satırların boyutunu esas alarak ekler.

Simge

Satır Ekle

Sütun Ekle

Seçildikten sonra, tabloya bir ya da daha fazla sütun ekler . Sırayla (seçin; Tablo - Ekle - Sütunlar) pencerelerini açarak ya da simgeye tıklamadan birden fazla sütun seçerek birden fazla sütun ekleyebilirsiniz. İkinci yolu uygularsanız, eklenen sütunlar seçilenlerle aynı genişlikte olacaklardır.

Simge

Sütun Ekle

Satır Sil

Tablodan seçilen satır(ları) siler.

Icon Delete Row

Satır Sil

Sütun Sil

Tablodan seçilmiş sütunu/sütunları siler.

Icon Delete Column

Sütun Sil

Otomatik Biçimlendirme

Biçimleri mevcut tabloya yazı tipleri, gölgelendirme ve kenarlıkları da içerecek şekilde uygular.

Tablo Özellikleri

Seçili tablonun özelliklerini belirtir, örneğin, isim, hizalama, boşluklar, sütun genişliği, çerçeveler ve arkaplan.

Sırala

Seçilen paragrafları alfabetik ya da nümerik olarak sıralar. En fazla üç tane sıralama anahtarı tanımlayabilir ve alfanümerik ve nümerik sıralama anahtarlarını birleştirebilirsiniz.

Toplam

Toplama fonksiyonunu etkinleştirir. İmleç toplama fonksiyonunu çalıştırmak istediğiniz hücrenin içinde bulunmalıdır.

Icon

Toplam

Lütfen bizi destekleyin!