Resim Çubuğu

Resim Çubuğu seçilmiş bitmap grafiğin konumunu ve biçimlendirme için gerekli işlevleri içerir.

Image Filter

Görüntü çubuğu üzerindeki bu simge seçili resim üzerinde çeşitli süzgeçler kullanabildiğiniz Grafik Süzgeci çubuğunu açar.

Icon Filter

Süzgeç

Grafik Kipi

Seçilen grafik nesnesi için görünüm özelliklerini listeler. Mevcut belgedeki gömülü ya da bağlantılı grafik nesnesi değiştirilmeyecektir, sadece nesnenin görünümü değiştirilecektir.

Hücre Biçemleri

Grafik kipi

Renk

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Şeffaflık

Grafik nesnesinin şeffaflığını belirtir. Değerler %0 (tamamen opak) ile +%100 (tamamen şeffaf) arasında olabilir.

Simge

Şeffaflık

Dikey Yansıt

Seçilen görüntüyü dikey yansıtır.

Yatay Yansıt

Seçilen görüntüyü yatay yansıtır.

Grafik Özellikleri

Seçilen görüntünün boyut, konum ve diğer özelliklerini biçimlendirir.

Icon Graphics Properties

Grafik Özellikleri

Lütfen bizi destekleyin!