Araç Çubukları

Bu kısım LibreOffice Writer içinde kullanabileceğiniz araç çubuklarını görmenizi sağlar.Bu konu LibreOffice varsayılan araç çubuğu düzenini açıklar.

Madde İşaretleme ve Numaralama Çubuğu

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Çizim Çubuğu

Çizim çubuğu çoğunlukla düzenleme araçlarını içerir. Ek komutları içeren bir araç çubuğunu açmak için sonraki ok simgesini tıklayın.

Çizim Nesne Özelliği Çubuğu

Çizim Nesne Özellikleri çubuğunu Kelime İşlemci ve Hesap Tablosunda görebilirsiniz. Menüden Görünüm - Araç Çubukları - Çizim Nesne Özellikleri'ni seçin. Bir çizim nesnesi seçildiğinde kontroller kullanılabilir olurlar. Çalışılan belgenin Metin belgesi veya Hesap tablosu olmasına göre öntanımlı olan bazı simgeler farklılık gösterirler.

Bul Çubuğu

Bul araç çubuğu LibreOffice belgelerinin içeriğini hızlı bir şekilde aramak için kullanılabilir.

Yazı Sanatı

Yazı Sanatı araç çubuğu bir Yazı Sanatı nesnesi seçtiğiniz zaman açılır.

Biçimlendirme Çubuğu

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Denetimler

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Form Gezinme Çubuğu

Form Gezgini araç çubuğu bir veritabanı tablosunu düzenleyebilmek ve veri görüntülemesini kontrol etmek için gerekli simgeleri barındırır. Araç çubuğu belgenin altında görüntülenir ve veritabanına bağlı alanları barındırır.

Çerçeve Çubuğu

Çerçeve seçildiği zaman, Çerçeve Çubuğu çerçeve konumlandırma ve önemli birçok işlevi üzerinde gösterir.

Resim Çubuğu

Resim Çubuğu seçilmiş bitmap grafiğin konumunu ve biçimlendirme için gerekli işlevleri içerir.

Ekle

Araç çubuğu çerçeveler, tablolar, grafikler ve diğer nesneleri eklemek için çeşitli işlevler içerir.

LibreLogo

LibreLogo kaplumbağa vektör grafikleriyle hesaplama (programlama ve kelime işleme), DTP ve grafik tasarımı öğretmek için hazırlanmış basit, yerelleştirilmiş, Logo benzeri bir programlama ortamıdır. Ayrıntılar için: http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Posta Birleştirme Araç Çubuğu

Posta Birleştirme Araç Çubuğu posta birleştirme sürecinin son adımları için komutları içerir.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

Araçlar Araç Çubuğu

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Standart Çubuk

Standart Çubuk bütün LibreOffice uygulamalarında kullanılmaktadır.

Tablo Çubuğu

Tablo Çubuğu tabloyu düzenlerken gerek duyulan işlevleri içerir. İmlecinizi tablo içine doğru hareket ettirdiğinizde görünür hale gelir.

Metin Nesne Çubuğu

Çizim nesnesinde bulunan metinleri biçimlendirmek için gerekli komutları içerir.Metin Nesnesi çubuğu çizim nesnesi üzerinde çift tıklandığı zaman görünür hale gelir.

Araçlar Araç Çubuğu

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Lütfen bizi destekleyin!