Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Tasarım Kipi

Form tasarım kipini aç veya kapat.

Kontrol Sihirbazları

Kontrol sihirbazlarını aç veya kapat.

Alan Etiketi

Icon Label Field

Metin görüntülemek için bir alan oluşturur. Bu başlıklar sadece öntanımlı metni göstermek içindir. Bu alanlara girdi yapılamaz.

Metin Kutusu

Icon Text Box

Bir metin kutusu oluşturur. Metin kutuları kullanıcının metin girebildiği alanlardır. Form içerisinde, metin kutuları verileri gösterir veya yeni veri girişine izin verir.

Onay Kutusu

Icon Check Box

Bir işaret kutusu oluşturur. İşaret kutuları bir form içindeki bir işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmaya imkan verir.

Seçenek Düğmesi

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Liste Kutusu

Icon List Box

Bir liste kutusu oluşturur Liste kutuları, kullanıcıların listeden bir girdi seçmesini sağlar. Eğer form veriabanına bağlıysa ve veritabanı bağlantısı etkin ise, Liste Kutusu Sihirbazı liste kutusu sihirbazı belgeye eklendiğinde otomatik olarak belirecektir. Bu sihirbaz size liste kutusu oluşturmanızda yardımcı olacaktır.

Açılır Kutu

Icon Combo Box

Bir açılır kutu oluşturur. Açılır kutu sihirbazı, kullanıcıların bir seçenek seçebileceği tek satırlık bir liste kutusudur. Liste kutusuna "salt okunur" özelliği atayarak kullanıcıların mevcut listede bulunan girdiler dışında başka girdiler ekleyememesini sağlayabilirsiniz. Eğer form bir veritabanına bağlı ise ve veritabanı bağlantısı etkin ise, Açılır Kutu Sihirbazı siz belgeye açılır kutu ekledikten sonra otomatik olarak belirecektir.

Gönderme Düğmesi

Icon Push Button

Bir düğme oluşturur. Bu işlev, fare tıklaması gibi tanımlı bir olay için komut çalıştırmak için kullanılabilir.

Bu düğmelere metin ve grafik uygulayabilirsiniz.

Resim düğmesi

Icon image button

Görüntü olarak gösterilecek bir düğme oluşturur. Grafik temsilinin yanısıra, görüntü düğmesi "normal" düğme ile aynı özelliklere sahiptir.

Biçimlendirilmiş Alan

Icon Formatted Field

Biçimlendirilmiş bir alanı oluşturur. Biçimlendirilmiş bir alan girdi ve çıktıların nasıl biçimlendirileceğini ve hangi sınırlama değerlerinin uygulandığını tanımlayabildiğiniz bir metin kutusudur.

Biçimlendirilmiş bir alan özel denetim özelliklerine sahiptir (Biçim-Denetim seçin).

Daha fazla alan

Tarih, saat, sayılar, para birimi ve desen biçem alanları.

Grup Kutusu

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Resim Denetimi

Icon Image Control

Bir resim denetimi oluşturur. Bu sadece bir veritabanından resim eklemek için kullanılır. Form belgesinde, bu denetimlerden herhangi birine çift tıklayın ve resim eklemek için Grafik Ekle iletişim penceresini açın. Burada ayrıca(tasarım kipi haricinde) resim eklemek ve silmek için komutlar içeren bir içerik menüsü de bulunmaktadır.

Veritabanından gelen görüntüler form içinde gösterilebilir ve yeni görüntüler, görüntü deneğimi yazma korumalı olmadığı sürece, veritabanına eklenebilir. Denetim, görüntü türünün veritabanı alanına atıfta bulunmalıdır. Bu nedenle, veri alanını Veri sekmesindeki özellikler penceresine girin.

Dosya Seçimi

Icon File Selection

Dosya seçimini etkinleştiren bir düğme oluşturur.

Tablo Denetimi

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Tablo Denetimleri için özel bilgiler.

Gezinti çubuğu

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Kontrol Özellikleri

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Form Özellikleri

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Form Gezgini

Form Gezgini'ni açar. Form Gezgini mevcut belgedeki tüm formları ve alt formları ilgili kontrolleri ile beraber gösterir.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Tasarım Kipinde Aç

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Otomatik Denetim Odağı

Otomatik Denetim Odağını aç veya kapat.

Lütfen bizi destekleyin!