Form

Form tasarım kipini aktif etmek, form denetim sihirbazlarını açmak ve form kontrollerini belgenize eklemek için komutlar içerir.

Tasarım Kipi

Form tasarım kipini aç veya kapat.

Kontrol Sihirbazları

Kontrol sihirbazlarını aç veya kapat.

Alan Etiketi

Simge

Metin etiketleri görüntülemesi için bir alan ekler. Bu etiketler sadece öntanımlı metinleri görüntülemek içindir ve metin girişi için değildir.

Metin Kutusu

Simge

Metin girebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz giriş kutusu ekler.

Onay Kutusu

Simge

İşlevi açık kapatmak için kullanabileceğiniz bir kontrol kutusu ekler.

Seçenek Düğmesi

Simge

Bir kullanıcının seçeneklerin birini seçmesine izin veren bir düğme ekler. Gruplandırılmış seçenek düğmelerinin ardışık sekme dizini olmalıdır. Genellikle bir grup kutusu tarafından çerçevelenirler. İki grup seçenek düğmeleriniz varsa grup çerçevesinde iki grubun sekme dizini arasında bir sekme dizini eklemelisiniz.

Açılır Kutu

Simge

Bir açılan kutu ekler. Açılan kutu kullanıcının tıklayabileceği ve listeden bir girdi seçebileceği bir listedir. İsterseniz açılır kutu içindeki girdileri "salt okunur" yapabilirsiniz.

Düğme

Simge

Bir komut düğmesi ekler. Bir komut düğmesi fare tıklaması gibi tanımlanmış bir olay için bir komut çalıştırır.

İsterseniz düğmeye metin veya grafik ekleyebilirsiniz.

Resim düğmesi

Icon image button

Görüntü olarak gösterilecek bir düğme oluşturur. Grafik temsilinin yanısıra, görüntü düğmesi "normal" düğme ile aynı özelliklere sahiptir.

Biçimlendirilmiş Alan

Simge

Bir sınırlama değerinin yanında girilen veya çıkartılan metin için biçimlendirme tanımlayabileceğiniz bir metin kutusu ekler.

Daha fazla alan

Tarih, saat, sayılar, para birimi ve desen biçem alanları.

Grup Kutusu

Simge

Seçenek düğmeleri gibi benzer denetimleri görsel olarak gruplamak için kullanabileceğiniz bir çerçeve ekler.

Resim Denetimi

Simge

Bir resim denetimi oluşturur. Bu sadece bir veritabanından resim eklemek için kullanılır. Form belgesinde, bu denetimlerden herhangi birine çift tıklayın ve resim eklemek için Grafik Ekle iletişim penceresini açın. Burada ayrıca(tasarım kipi haricinde) resim eklemek ve silmek için komutlar içeren bir içerik menüsü de bulunmaktadır.

Veritabanından gelen görüntüler form içinde gösterilebilir ve yeni görüntüler, görüntü deneğimi yazma korumalı olmadığı sürece, veritabanına eklenebilir. Denetim, görüntü türünün veritabanı alanına atıfta bulunmalıdır. Bu nedenle, veri alanını Veri sekmesindeki özellikler penceresine girin.

Dosya Seçimi

Simge

Dosya seçim iletişim kutusu açan bir düğme ekler.

Tablo Denetimi

Simge

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Tablo Denetimleri için özel bilgiler.

Gezinti çubuğu

Simge

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Kontrol Özellikleri

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Form Özellikleri

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Form Gezgini

Form Gezgini'ni açar. Form Gezgini mevcut belgedeki tüm formları ve alt formları ilgili kontrolleri ile beraber gösterir.

Sekme düzeni

Bir form seçildiğinde, Tab tuşundaki denetim öğelerine odaklanırken ki indislerin tanımlandığı, Sekme Sırası iletişim peneceresini açar.

Tasarım Kipinde Aç

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Otomatik Denetim Odağı

Otomatik Denetim Odağını aç veya kapat.

Please support us!