Biçemler

Metin belgesindeki biçemleri uygulamak, oluşturmak, düzenlemek, güncellemek, yüklemek ve yönetmek için komutlar içerir.

Metin biçem girdileri

Girdiler en yaygın paragraf, karakter, liste biçemlerini içermektedir. Uygulamak için biçemin üstüne tıklayınız.

tip

Biçem listesi girdilerini Araçlar - Özelleştir menü yoluyla özelleştirebilirsiniz. Özel biçimler geçerli belgeye ait olduğundan, özelleştirilmiş menüyü belge kapsamına kaydetmeyi unutmayın.


Biçemi Düzenle

Geçerli paragrafa ait Paragraf Biçem iletişim kutusunu açar.

Update Selected Style

Geçerli paragrafa doğrudan biçimlendirme uygulayarak paragraf biçemini güncelleyin.

New Style from Selection

Geçerli seçime ait ayarlar ile yeni bir paragraf biçemi ekler. Biçem ismi girmeniz istenecektir.

Load Styles from Template

Biçemleri başka bir belge veya şablondan geçerli belgeye içe aktar.

Biçemleri Yönet

Yan çubuktaki Biçemler alanını açar.

Lütfen bizi destekleyin!