Table

Bir metin belgesi içerisine tablo ekleme, düzenleme ve silme komutlarını gösterir.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Table.


Tablo Ekle

Yeni tablo ekle.

Insert

Opens a submenu to insert rows and columns.

Delete

Opens a submenu to delete columns, rows and the entire table.

Select

Opens a submenu to select cells, columns, rows and the whole table.

Size

Opens a submenu to resize columns and rows.

Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Split Cells

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Tabloyu Birleştir

Ardışık iki tabloyu tek bir tabloda birleştirir. Tablolar ardarda olmalı ve boş paragraf ile ayrılmamalıdırlar.

Tabloyu Böl

Mevcut tabloyu imleç konumundan iki farklı tabloya böler. Bu komuta bir tablo hücresine sağ tıklayarak da erişebilirsiniz.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Korumayı kaldır

Mevcut tabloda seçili tüm hücreler için hücre korumasını kaldırır.

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table header on each new page that the table spans.

Row to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Convert

Opens a submenu to convert a text to a table or a table to text.

Edit Formula

Opens the Formula bar to create and insert calculations into a text document.

Sort

Seçilen paragrafları alfabetik ya da nümerik olarak sıralar. En fazla üç tane sıralama anahtarı tanımlayabilir ve alfanümerik ve nümerik sıralama anahtarlarını birleştirebilirsiniz.

Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Lütfen bizi destekleyin!