Tablo

Bir metin belgesi içerisine tablo ekleme, düzenleme ve silme komutlarını gösterir.

Tablo Ekle

Yeni tablo ekle.

Ekle

Şu komut seçeneklerine sahip bir alt menü açar:

Yukarıya Satırlar

İmlecin halihazırda yerleştirildiği yerin üstüne bir satır ekler.

Aşağıya Satırlar

İmlecin halihazırda yerleştirildiği yerin aşağısına bir satır ekler.

Satırlar

Satır eklemek için pencere açar.

Öncesine Sütunlar

Inserts a column before the column where the cursor is currently placed.

Sonrasına Sütunlar

Inserts a column after the column where the cursor is currently placed.

Sütunlar

Sütun eklemek için pencere açar.

Sil

Şu komut seçeneklerine sahip bir alt menü açar:

Satır

Seçilmiş olan satırları siler.

Sütun

Seçilmiş olan sütunları siler.

Tablo

Mevcut tabloyu siler.

Seçim

Şu komut seçeneklerine sahip bir alt menü açar:

Hücre

Mevcut hücreyi siler.

Satır

Geçerli satırı seçer.

Sütun

Geçerli sütunu seçer.

Tablo

Geçerli tabloyu seçer.

Boyut

Şu komut seçeneklerine sahip bir alt menü açar:

Satır Yüksekliği

Satır yüksekliğini değiştirebileceğiniz Satır Yüksekliği penceresini açar.

Satır Yüksekliğini Küçült

Seçilen her satırdaki içerik için satır yüksekliğini asgari şekilde ayarlar.

En uygun satır yüksekliği

Satır yüksekliğini, hücrelerin içeriği ile eşleştirmek için otomatik olarak ayarlar. Bu, yeni tablolar için varsayılan ayardır.

Satırları Eşit Dağıt

Seçili satırların yüksekliğini seçimdeki en yüksek satırın yüksekliğine göre ayarlar.

Sütun Genişliği

Sütun genişliğini değiştirebileceğiniz Sütun Genişliği penceresini açar.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

En uygun sütun genişliği

Hücre içeriklerini karşılamak için sütun genişliğini otomatik ayarlar. Bir sütunun genişliğini değiştirmek tablodaki diğer sütunların genişliğini etkilemez. Tablonun genişliği sayfa genişliğini aşamaz.

Sütunları Eşit Dağıt

Seçili sütunun genişliğini seçimdeki en geniş sütunla eşleşecek şekilde ayarlar. Tablonun toplam genişliği sayfa genişliğini geçemez.

Hücreleri Birleştir

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Hücreyi Böl

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Tabloyu Birleştir

Ardışık iki tabloyu tek bir tabloda birleştirir. Tablolar ardarda olmalı ve boş paragraf ile ayrılmamalıdırlar.

Tabloyu Böl

Mevcut tabloyu imleç konumundan iki farklı tabloya böler. Bu komuta bir tablo hücresine sağ tıklayarak da erişebilirsiniz.

Protect Cells

Seçilen hücrelerin içeriklerinin düzenlenmesini önler.

Unprotect Cells

Mevcut tabloda seçili tüm hücreler için hücre korumasını kaldırır.

AutoFormat Styles

Biçimleri mevcut tabloya yazı tipleri, gölgelendirme ve kenarlıkları da içerecek şekilde uygular.

Sayı Biçimi

Tablo içindeki bir sayının biçimini belirlemek istediğinizde bir iletişim penceresi açar.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Dönüştür

Şu komut seçeneklerine sahip bir alt menü açar:

Metinden Tabloya

Seçilmiş bir metni tabloya çevirmek istediğinizde bir iletişim penceresi açar.

Tablodan Metne

Mevcut tabloyu metne çevirebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Text Formula

Formül girmek ya da düzenlemek istediğinizde Formül Çubuğunu açar.

Sırala

Seçilen paragrafları alfabetik ya da nümerik olarak sıralar. En fazla üç tane sıralama anahtarı tanımlayabilir ve alfanümerik ve nümerik sıralama anahtarlarını birleştirebilirsiniz.

Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Lütfen bizi destekleyin!