Tablo

Bir metin belgesi içerisine tablo ekleme, düzenleme ve silme komutlarını gösterir.

Tablo Ekle

Yeni tablo ekle.

Ekle

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Sil

Opens a submenu with the following command options:

Satır

Seçilmiş olan satırları siler.

Sütun

Seçilmiş olan sütunları siler.

Tablo

Mevcut tabloyu siler.

Seçim

Opens a submenu with the following command options:

Hücre

Mevcut hücreyi siler.

Satır

Geçerli satırı seçer.

Sütun

Geçerli sütunu seçer.

Tablo

Geçerli tabloyu seçer.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Satır Yüksekliği

Satır yüksekliğini değiştirebileceğiniz Satır Yüksekliği penceresini açar.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

En uygun satır yüksekliği

Satır yüksekliğini, hücrelerin içeriği ile eşleştirmek için otomatik olarak ayarlar. Bu, yeni tablolar için varsayılan ayardır.

Satırları Eşit Dağıt

Seçili satırların yüksekliğini seçimdeki en yüksek satırın yüksekliğine göre ayarlar.

Column Width

Sütun genişliğini değiştirebileceğiniz Sütun Genişliği penceresini açar.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

En uygun sütun genişliği

Hücre içeriklerini karşılamak için sütun genişliğini otomatik ayarlar. Bir sütunun genişliğini değiştirmek tablodaki diğer sütunların genişliğini etkilemez. Tablonun genişliği sayfa genişliğini aşamaz.

Sütunları Eşit Dağıt

Seçili sütunun genişliğini seçimdeki en geniş sütunla eşleşecek şekilde ayarlar. Tablonun toplam genişliği sayfa genişliğini geçemez.

Hücreleri Birleştir

Seçili tablo hücrelerinin içeriklerini tek bir hücreye birleştirir.

Hücreyi Böl

Girdiğiniz hücre sayısı kadar yatay veya dikey hücre veya hücre grubunu böler.

Tabloyu Birleştir

Ardışık iki tabloyu tek bir tabloda birleştirir. Tablolar ardarda olmalı ve boş paragraf ile ayrılmamalıdırlar.

Tabloyu Böl

Mevcut tabloyu imleç konumundan iki farklı tabloya böler. Bu komuta bir tablo hücresine sağ tıklayarak da erişebilirsiniz.

Protect Cells

Seçilen hücrelerin içeriklerinin düzenlenmesini önler.

Unprotect Cells

Mevcut tabloda seçili tüm hücreler için hücre korumasını kaldırır.

AutoFormat Styles

Biçimleri mevcut tabloya yazı tipleri, gölgelendirme ve kenarlıkları da içerecek şekilde uygular.

Sayı Biçimi

Tablo içindeki bir sayının biçimini belirlemek istediğinizde bir iletişim penceresi açar.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Dönüştür

Opens a submenu with the following command options:

Metinden Tabloya

Seçilmiş bir metni tabloya çevirmek istediğinizde bir iletişim penceresi açar.

Tablodan Metne

Mevcut tabloyu metne çevirebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Text Formula

Formül girmek ya da düzenlemek istediğinizde Formül Çubuğunu açar.

Sırala

Seçilen paragrafları alfabetik ya da nümerik olarak sıralar. En fazla üç tane sıralama anahtarı tanımlayabilir ve alfanümerik ve nümerik sıralama anahtarlarını birleştirebilirsiniz.

Properties

Seçili tablonun özelliklerini belirtir, örneğin, isim, hizalama, boşluklar, sütun genişliği, çerçeveler ve arkaplan.

Please support us!