Araçlar

Denetim araçları, belgenize ekleyebileceğiniz nesne sanatı galerisi, yapılandırma menüleri için araçları ve program özellik ayarlarını içerir.

Spelling

İmla denetimini elle kontrol eder.

Automatic Spell Checking

Siz yazarken yazım denetimini otomatik yapar, hataların altını çizer.

Eşanlamlılar sözlüğü

Mevcut kelimeyi eşanlamlısıyla veya ilgili bir terimle değiştirmek için bir iletişim penceresi açar.

Dil

Dile özel komutlar seçebileceğiniz bir alt menü açar.

Kelime Sayımı

Boşlukları dahil ederek veya hariç tutarak mevcut seçimde ya da tüm belgede kelimeleri ve karakterleri sayar. Sayım sonucu siz yazdıkça veya seçimi değiştirdiğinizde güncellenir.

Accessibility Check

Review common accessibility problems in the document, and support for PDF/UA specifications in the PDF export dialog.

Otomatik Düzeltme

Araçlar - Otomatik Düzeltme - Otomatik Düzeltme Seçenekleri kısmında tanımladığınız değerlere göre dosyayı otomatik biçimlendirir.

Otomatik Metin

Otomatik Metin oluşturur, düzenler veya ekler. Biçimlendirilmiş metni, grafik, tablo ve alanlar ile metni Otomatik Metin olarak kaydedebilirsiniz. Hızlıca Otomatik Metin eklemek için, belgenizdeki Otomatik Metin için kısayol tuşlarını kullanın ve F3 tuşuna basın.

Resim Haritası

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Redact

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Bölüm Numaralandırma

Specifies the numbering scheme and outline format for chapter numbering in the current document.

Satır Numaralama

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Footnotes and Endnotes

Dipnotlar ve sonnotlar için ekran ayarlarını belirtir.

Posta Birleştirme Sihirbazı

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Kaynakça Veritabanı

Kaynakça veritabanındaki kayıtları, ekler, siler, düzenler ve yönetirsiniz.

Address Book Source

Adres defteriniz için veri kaynağını ve alan atamalarını düzenleyin.

Güncelle

Alan ve dizinler gibi devingen içeriğe sahip geçerli belgedeki ögeleri günceller.

Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

Hesaplamalar

Seçilen formülü hesaplar ve sonucu taşıma panosuna kopyalar.

Sırala

Seçilen paragrafları alfabetik ya da nümerik olarak sıralar. En fazla üç tane sıralama anahtarı tanımlayabilir ve alfanümerik ve nümerik sıralama anahtarlarını birleştirebilirsiniz.

Makrolar

Makroları kaydetmenize veya düzenlemenize izin verir.

Eklenti Yöneticisi

Eklenti Yöneticisi LibreOffice eklentilerini ekler, kaldırır, açar, kapatır ve günceller.

Özelleştir

LibreOffice menülerini, içerik menülerini, kısayol tuşlarını, araç çubuklarını ve olaylara atanan makroları özelleştirir.

Seçenekler

Bu komut program yapılandırmanız özelleştirmenizi sağlayan bir iletişim öğesini açar.

Lütfen bizi destekleyin!