Biçim

Belgenizin içeriği ve biçimlendirme düzeni için var olan komutları içerir.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Metin ve nesneleri hizalayabildiğiniz bir alt menü açar.

Klon Biçimlendirme

Öncelikle bir metin veya nesne seçin ardından bu simgeye tıklayın. Sonrasında aynı biçimlendirmeyi uygulamak için farklı bir bir metin seçin veya bir nesneye tıklayın.

Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle

Removes direct formatting from the selection.

Karakter

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Paragraf

Girinti ve aralıklar gibi, geçerli paragrafın biçimini değiştirir.

Listeler

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Madde İşaretleme ve Numaralama

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Kapak Sayfası

Opens a dialog where you can design a title page.

Yorumlar

Yorumlar mevcutsa karakter penceresi gösterilir. Yazı tipi ve yazı tipi biçimlendirmesi değişiklikleri bütün yorumlar için geçerlidir.

Asya Sesleri Kılavuzu

Asya karakterleri yanına telaffuz kılavuzu olarak hizmet verecek yorumlar eklemenize izin verir.

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği - Dil Ayarları - Diller içerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Sütunlar

Sütunların sayısını ve bir sayfa biçemi, çerçeve ya da bölüm için sütun anahatını belirler.

Watermark

Geçerli sayfa biçemini arka plana bir filigran metni ekleyin.

Bölümler

Belgenizde tanımlanmış bölümlerin özelliklerini değiştirir. Bir bölüm eklemek için, belgenizde bir metin seçin veya belgenize tıklayın ve ardından Ekle - Bölüm'ü seçin.

Görüntü

Seçilen görüntünün boyut, konum ve diğer özelliklerini biçimlendirir.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Çerçeve ve Nesne

Çerçeveleri bağlamak ve çözmek ve seçilen bir çerçevenin özelliklerini düzenlemek için bir alt menü açar.

İsim

Seçilen nesneye Gezgin'de kolayca bulabilmeniz için bir isim atar.

Açıklama

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Metin Dağılımı

Bir nesnenin etrafından metni kaydırmak istediğiniz yolu belirleyinz. Ayrıca metin ile nesne arasındaki boşluğu da belirleyebilirsiniz.

Düzenle

Changes the stacking order of the selected object(s).

Döndür veya Çevir

Seçilen bir şekil veya resmi döndürebileceğiniz veya çevirebileceğiniz bir alt menü açar. Metin kutuları sadece döndürülebilir.

Grupla

Gruplar seçilen nesneleri birlikte hareket ettirilebilecekleri ve tek bir nesne gibi biçimlendirilebilecekleri şekilde bir arada tutarlar.

Lütfen bizi destekleyin!