Biçim

Belgenizin içeriği ve biçimlendirme düzeni için var olan komutları içerir.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the structure of numbered and bulleted paragraphs.

Klon Biçimlendirme

Öncelikle bir metin veya nesne seçin ardından bu simgeye tıklayın. Sonrasında aynı biçimlendirmeyi uygulamak için farklı bir bir metin seçin veya bir nesneye tıklayın.

Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle

Removes direct formatting from the selection.

Karakter

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Paragraf

Girinti ve aralıklar gibi, geçerli paragrafın biçimini değiştirir.

Madde İşaretleme ve Numaralama

Mevcut paragrafa madde imi veya numaralandırma ekler ve bunların biçimlerini düzenlemenize izin verir.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Title Page

Opens submenu where you can design a title page.

Comments

When comments are present, the character dialog is presented. Changes to font and font formatting are applied to all comments.

Asya Sesleri Kılavuzu

Asya karakterleri yanına telaffuz kılavuzu olarak hizmet verecek yorumlar eklemenize izin verir.

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği - Dil Ayarları - Diller içerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Sütunlar

Sütunların sayısını ve bir sayfa biçemi, çerçeve ya da bölüm için sütun anahatını belirler.

Watermark

Geçerli sayfa biçemini arka plana bir filigran metni ekleyin.

Bölümler

Belgenizde tanımlanmış bölümlerin özelliklerini değiştirir. Bir bölüm eklemek için, belgenizde bir metin seçin veya belgenize tıklayın ve ardından Ekle - Bölüm'ü seçin.

Görüntü

Seçilen görüntünün boyut, konum ve diğer özelliklerini biçimlendirir.

Text Box and Shape

Opens a submenu to modify, position, shape, line, area, text attributes, and fontwork for a selected textbox or shape.

Frame and Object

Opens a submenu to link and unlink frames, and edit properties of a selected frame.

İsim

Seçilen nesneye Gezgin'de kolayca bulabilmeniz için bir isim atar.

Açıklama

Seçilen nesneye bir başlık ve açıklama atar. Bunlar erişilebilirlik araçları için erişilebilirler ve belgeyi dışa aktardığınızda alternatif etiketlerdir.

Sabitleme

Seçilen nesne için sabitleme seçeneklerini ayarlar.

Metin Dağılımı

Bir nesnenin etrafından metni kaydırmak istediğiniz yolu belirleyinz. Ayrıca metin ile nesne arasındaki boşluğu da belirleyebilirsiniz.

Düzenle

Changes the stacking order of the selected object(s).

Rotate or Flip

Opens a submenu where you can rotate or and flip a selected shape or image. Text boxes can only be rotated.

Gruplama

Gruplar seçilen nesneleri birlikte hareket ettirilebilecekleri ve tek bir nesne gibi biçimlendirilebilecekleri şekilde bir arada tutarlar.

Please support us!