Ekle

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Sayfa Kesmesi

Geçerli imleç konumuna bir sayfa sonlandırması ekler ve imleci sonraki sayfanın başlangıcına götürür.

Daha Fazla Sonlandırma

Ek satır, sütun ve sayfa sonlandırması içeren alt menü

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Medya

Bu alt menü resim, ses veya video gibi eklenebilecek kaynakları temsil eder.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Şekil

Bu alt menü belgeye eklenebilecek çizgi, çember, üçgen, kare gibi şekilleri ve gülen surat, kalp veya çiçek gibi şekilleri barındırır.

Bölüm

Belgede imleç konumuna bir metin bölümü ekler. Bir metin kümesi seçebilir ve sonra bir bölüm oluşturmak için de bu komutu tercih edebilirsiniz. Bir koşulun yerine getirilmesi durumunda bölümleri diğer belgelerden metin kümeleri eklemek için, özel sütun düzeni uygulamak için veya metin kümelerini korumak veya gizlemek için kullanabilirsiniz.

Dosyadan Metin

İmleç konumuna başka bir belgenin içeriğini geçerli belgeye ekler.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Çerçeve Ekle

Bu alt menü çerçeve eklemek için etkileşimli ve etkileşimsiz araçları birlikte içerir.

Yazı Sanatı Galerisi

Belgenize standart yazı tipi biçimlendirmesiyle eklenmesi mümkün olmayan biçimlendirilmiş metni ekleyebileceğiniz Yazı Sanatı penceresini açar.

Başlık

Seçilen grafik, tablo, çerçeve, metin çerçevesi veya çizim nesnesine numaralı bir başlık ekler. Bu komuta başlık eklemek istediğiniz ögeyi sağ tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

Köprü

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Yer İmi

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Cross-reference

Burası mevcut belge içerisine kaynakları veya kaynak alanlarını eklediğiniz kısımdır. Kaynaklar aynı belge içerisindeki veya ana belgedeki alt belgelerdeki kaynak alanlarıdır.

Özel Karakter

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Biçimlendirme İşareti

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Yatay Çizgi

Geçerli imleç konumunda bir yatay çizgi ekler.

Dipnot ve Sonnot

Bu menü ilave bir kullanıcı etkileşimi olarak veya olmadan dipnot veya sonnot ekleme komutlarını barındırır.

İçindekiler ve Dizin

Dizin veya kaynakça girdisi ekleyebileceğiniz bir menü açar, buraya ayrıca içindekiler, dizin veya kaynakça ekleyebilirsiniz.

Page Number Wizard

Use this command to quickly insert a page number in the header or footer of the current page style.

Field

Alt menü imlecin belgedeki mevcut konumuna eklenebilecek en yaygın alan türlerini listeler. Kullanılabilir tüm türleri görmek için Daha Fazla Alan'ı seçin.

Üst bilgi ve Alt bilgi

Bu altmenü sayfa üstbilgisi ve altbilgisi ekleyip çıkarmak için gerekli komutları içerir.

Zarf

Bir zarf oluşturur. Üç sekmede, adresi ve alıcıyı, iki adres için konumu ve biçimi, zarf boyutunu ve zarf yerleşimini belirteblirsiniz.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Lütfen bizi destekleyin!