Görünüm

Bu menü belgenin ekran görüntüsünü kontrol etmek, kullanıcı arayüzünü değiştirmek ve kenar çubuğu bölmelerine erişmek için komutlar içerir.

Normal Yerleşim

Displays how the document will look when you print it.

Web Düzeni

Belgeyi bir Web tarayıcısında görüntülenecek gibi gösterir. Bu özellik HTML belgeleri oluştururken faydalıdır.

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

HTML Kaynağı

Mevcut HTML belgesinin kaynak metnini görüntüler. Bu görünüm yeni bir HTML belgesi oluşturduğunuzda ve mevcut birini açtığınız kullanılabilir.

Araç Çubukları

Araç çubuklarını göstermek ya da gizlemek için bir alt menü açar. Bir Araç çubuğu kolaylıkla LibreOffice komutlarına ulaşabileceğiniz, simgeleri ve seçenekleri barındırır.

Durum Çubuğu

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Cetveller

Yatay ve dikey cetvelleri gizlemek ya da göstermek için bir alt menü içerir.

Scroll Bars

Show or hide the horizontal and vertical scroll bars that are used to change the viewable area of a document that doesn't fit within the window.

Izgara ve Yardım Çizgileri

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Biçimlendirme İşaretleri

Metninizdeki paragraf işaretleri, satır sonlandırıcılar, sekme durakları, boşluklar gibi yazdırılmayan karakterleri gösterir.

Metin Sınırları

Bir sayfanın yazdırılabilir alanının sınırlarını gösterir veya gizler. Sınır çizgileri yazdırılmaz.

Table Boundaries

Shows or hides the borders of table cells that have no set borders. The boundaries are only visible on screen and are not printed.

Images and Charts

Show or hide graphical objects like images and charts within a document.

Show Whitespace

Displays the document with the top and bottom margins, header and footer and a gap between pages. Uncheck to collapse all the elements cited and display the document in a contiguous page stream. Hiding whitespace is only possible in Single-page view.

Show Track Changes

Kayıtlı değişiklikleri gösterir ya da gizler.

Show or hide a document's comments and replies to them.

Resolved Comments

Show or hide resolved comments.

Alan Gölgeleri

Belgenizdeki özelleşmiş kısa çizgileri, dizin ve dipnotlar, kesintisiz boşluklar ile alan gölgelendirmelerini gösterir veya saklar.

Alan Adları

Alanların isimlerini göstermekle alan değerlerini göstermek arasında geçiş yapar. Etkinleştirildiğinde alan isimlerini, kapalı durumdayken alan değerlerini gösterir. Bazı alan içerikleri görüntülenemez.

Field Hidden Paragraphs

Saklı paragrafları gösterir ve gizler. Bu özellik sadece saklı paragrafların ekran görünümünü etikler, onların basılmasını değil.

Kenar Çubuğu

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Manage Styles

Biçimlendirme biçemlerini uygulamak, düzenlemek, biçem eklemek ve kaldırmak veya oluşturmak için Biçemler penceresini kullanın. Biçemi uygulamak için bir girdiye çift tıklayın.

Galeri

Yan çubuktaki Galeri alanını açarak belgenize resimler ve ses klipleri eklemenize imkan verir.

Gezgin

Belgenin farklı bölümlerine hızlıca geçebileceğiniz Gezgin penceresini gösterir veya gizler.

Veri Kaynakları

LibreOffice'e kayıtlı veritabanlarını listeler ve veritabanlarının içeriklerini yönetebilirsiniz.

Tam Ekran

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Yakınlaştır

Opens the Zoom & View Layout dialog to let you set the zoom factor to display the current document.

Lütfen bizi destekleyin!