Düzenle

Bu menü geçerli belgenin içeriğini düzenlemek için komutlar içerir.

Geri al

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Tekrarla

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Yinele

Son komutu yineler. Bu komut Writer ve Calc uygulamalarında kullanılabilir.

Kes

Seçileni siler ve panoya kopyalar.

Kopyala

Seçileni panoya kopyalar.

Yapıştır

Geçici taşıma panosunun içeriğini imlecin konumuna ekler, ve varsa seçili metin ve objeleri bu içerik ile değiştirir.

Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Tümünü Seç

Etkin dosyanın, çerçevenin, veya metin nesnesinin bütün içeriği seçilir.

Seçim Kipi

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Select Text

You can enable a selection cursor in a read-only text document.

Bul

Bir metin arayabileceğiniz veya belge içinde gezinebileceğiniz Bul araç çubuğunun görünürlüğünü değiştirir.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Go to Page

Opens a dialog box to enter which page number should be shown.

Değişiklikler

Dosyanızdaki değişiklikleri izlemek için kullanılabilen komutları listeler.

Açıklamalar Menüsü

Shows a submenu that gives options to reply to comments from other users, resolve and delete comments.

Köprü

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

Alanlar

Bir alanın özelliklerini düzenleyebildiğiniz iletişim penceresi açar. Alanın önüne tıklayın ve daha sonra bu komutu seçin. İletişim penceresi içerisinde ok tuşlarını kullanarak sonraki veya önceki alanlara geçebilirsiniz.

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Veritabanı Değiştir

Mevcut belge için veri kaynağını değiştir. Ekli alanların içeriklerini doğru olarak göstermek için, değiştirilen veritabanı aynı alan isimlerini içermelidir.

Serbest İmleç Açık/Kapalı

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Edit Mode

Enables you to edit a read-only document or database table. Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Lütfen bizi destekleyin!