Düzenle

Bu menü geçerli belgenin içeriğini düzenlemek için komutlar içerir.

Geri al

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Tekrarla

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Yinele

Son komutu yineler. Bu komut Writer ve Calc uygulamalarında kullanılabilir.

Kes

Seçileni siler ve panoya kopyalar.

Kopyala

Seçileni panoya kopyalar.

Yapıştır

Geçici taşıma panosunun içeriğini imlecin konumuna ekler, ve varsa seçili metin ve objeleri bu içerik ile değiştirir.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Tümünü Seç

Etkin dosyanın, çerçevenin, veya metin nesnesinin bütün içeriği seçilir.

Seçim Kipi

Ana menüden seçim modunuzu seçin: normal seçim modu ya da blok seçim modu.

Metin Seçimi

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Bul

Bir metin arayabileceğiniz veya belge içinde gezinebileceğiniz Bul araç çubuğunun görünürlüğünü değiştirir.

Bul ve Değiştir

Geçerli belgede arama yapar veya metinleri, biçimleri değiştirir.

Sayfaya Git

Opens a dialog box to enter which page number should be shown. (+G)

Değişiklikler

Dosyanızdaki değişiklikleri izlemek için kullanılabilen komutları listeler.

Comment

Shows submenu that gives options to reply, resolve and delete comments.

Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

Köprü

Köprüleri oluşturma ve düzenlemenizi sağlayan iletişim penceresini açar.

Alanlar

Bir alanın özelliklerini düzenleyebildiğiniz iletişim penceresi açar. Alanın önüne tıklayın ve daha sonra bu komutu seçin. İletişim penceresi içerisinde ok tuşlarını kullanarak sonraki veya önceki alanlara geçebilirsiniz.

Links to External Files

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Nesne

Dosyanızdaki seçili bir nesneyi Ekle - Nesne komutuyla düzenlemenize izin verir.

Veritabanı Değiştir

Mevcut belge için veri kaynağını değiştir. Ekli alanların içeriklerini doğru olarak göstermek için, değiştirilen veritabanı aynı alan isimlerini içermelidir.

Serbest İmleç Kipi

Kullanıcının sayfadaki olası tüm metin satırlarının başında, ortasında veya sonunda tıklamasına ve yazmaya başlamasına izin verir.

Edit Mode

Use the Edit Mode icon to activate or deactivate the edit mode.

Please support us!