Menüler

Menüler ve iletişim pencereleri için var olan yardım konularını bölüm listesinden takip edebilirsiniz.

Not Simgesi

Menü komutlarını kullanabilmeniz için üstünde çalışmak istediğiniz belgeyi içeren pencere seçilmiş olmalıdır. Benzer olarak nesneye bağlı menü komutlarını kullanabilmeniz için, belgede bir nesne seçmiş olmanız gerekir.


Uyarı Simgesi

Menüler içerik duyarlıdır. Bu menü öğeleri gerçekleştirilecek iş ile alakalı şekilde görünürler anlamına gelir. Eğer imleç bir metin içindeyse, bütün menü öğeleri bir metnin düzenlenmesi için gerekli olan komutlardan oluşur. Eğer belge içinde bir grafik seçmişseniz, grafiklerin düzenlenmesi için gerekli komutları içeren menü öğelerini görürsünüz.


Dosya

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Düzenle

Bu menü geçerli belgenin içeriğini düzenlemek için komutlar içerir.

Görünüm

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Ekle

Ekle menüsü, belgenize yeni ögeler eklemek için komutlar içerir. Bu resimler, medya, çizelgeler, diğer uygulamalardan nesneler, köprü, yorum, semboller, dipnotlar ve bölümleri içerir.

Biçim

Belgenizin içeriği ve biçimlendirme düzeni için var olan komutları içerir.

Biçemler

Metin belgesindeki biçemleri uygulamak, oluşturmak, düzenlemek, güncellemek, yüklemek ve yönetmek için komutlar içerir.

Tablo

Bir metin belgesi içerisine tablo ekleme, düzenleme ve silme komutlarını gösterir.

Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Araçlar

Contains spelling tools, redact options, mail merge wizard, macros, development tools, extension manager, as well as tools for configuring and customizing menus, and setting program preferences.

Pencere

Belge penceresi gösterimini ve işleyişi için var olan komutları içerir.

Yardım

Yardımı menüsü LibreOffice Yardım sistemini başlatmanıza ve kontrol etmenize izin verir.

Lütfen bizi destekleyin!