Menüler

Menüler ve iletişim pencereleri için var olan yardım konularını bölüm listesinden takip edebilirsiniz.

Not Simgesi

Menü komutlarını kullanabilmeniz için üstünde çalışmak istediğiniz belgeyi içeren pencere seçilmiş olmalıdır. Benzer olarak nesneye bağlı menü komutlarını kullanabilmeniz için, belgede bir nesne seçmiş olmanız gerekir.


Uyarı Simgesi

Menüler içerik duyarlıdır. Bu menü öğeleri gerçekleştirilecek iş ile alakalı şekilde görünürler anlamına gelir. Eğer imleç bir metin içindeyse, bütün menü öğeleri bir metnin düzenlenmesi için gerekli olan komutlardan oluşur. Eğer belge içinde bir grafik seçmişseniz, grafiklerin düzenlenmesi için gerekli komutları içeren menü öğelerini görürsünüz.


Dosya

Bu komutlar geçerli belgeye uygulanır, bir belge oluşturur, mevcut bir belgeyi açar veya uygulamayı kapatır.

Düzenle

Bu menü geçerli belgenin içeriğini düzenlemek için komutlar içerir.

Görünüm

Bu menü belgenin ekran görüntüsünü kontrol etmek, kullanıcı arayüzünü değiştirmek ve kenar çubuğu bölmelerine erişmek için komutlar içerir.

Ekle

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Biçim

Belgenizin içeriği ve biçimlendirme düzeni için var olan komutları içerir.

Styles

Table

Bir metin belgesi içerisine tablo ekleme, düzenleme ve silme komutlarını gösterir.

Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Tools

Pencere

Belge penceresi gösterimini ve işleyişi için var olan komutları içerir.

Help

Yardımı menüsü LibreOffice Yardım sistemini başlatmanıza ve kontrol etmenize izin verir.

Lütfen bizi destekleyin!