LibreLogo

LibreLogo kaplumbağa vektör grafikleriyle hesaplama (programlama ve kelime işleme), DTP ve grafik tasarımı öğretmek için hazırlanmış basit, yerelleştirilmiş, Logo benzeri bir programlama ortamıdır. Ayrıntılar için: http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

LibreLogo araç çubuğu

LibreLogo araç çubuğu (Görünüm - Araç Çubukları - Logo), hareket yön işaretleri, program başlat, durdur, anasayfa, ekranı temizle, yazılım düzenleyecisi/sözdizimi vurgulama/simge çevirisi ve bir girdi çubuğu (komut satırı) bileşenlerini içerir.

Kaplumbağa hareket simgeleri

Bunlar “FORWARD 10”, “BACK 10”, “LEFT 15”, “RIGHT 15” Logo komutlarının eşdeğerleridir. Simgelerden birine tıklamak kaplumbağanın şeklinin sayfaya göre kaydırmasını konumuna da odaklar.

Logo uygulamasını Başlat

Writer belgesinin metnini (ya da seçili metni) bir LibreLogo programı olarak çalıştırmak için "Logo programını başlat" simgesine tıklayın. Boş bir belgede örnek bir program yerleştirilecek ve çalıştırılacaktır.

Programın çalışmasını durdurmak için "Durdur" simgesine tıklayın.

Başlangıç

Konumu ve kaplumbağa ayarlarını sıfırlamak için "Başlangıç" simgesine tıklayın.

Ekranı temizle

Belgenin çizim nesnelerini silmek için "Ekranı temizle" simgesine tıklayın.

Yazılım düzenleyici/Sözdizimi vurgulama/Çeviri

The “magic wand” icon sets 2-page layout for program editing, expands and converts to uppercase the abbreviated, lowercase Logo commands in the Writer document. Change the language of the document ( - Languages and Locales - General - Western) and click on this icon to translate the Logo program to the selected language.

Komut satırı

Komut satırının içeriğini çalıştırmak için Enter tuşuna basın. Programı durdurmak için "Durdur" simgesini kullanın.

Komut satırını tekrarlamak için Enter tuşuna basılı tutun, örneğin, sıra takip eden komutlarda:

 FORWARD 200 LEFT 89

Komut satırını sıfırlamak için üç kez tıklayın ya da önceki komutları seçmek için +A tuşlarına basın ve yeni komutları girin.

Temel kaplumbağa ayarları için grafik kullanıcı arayüzü

Turtle shape of LibreLogo is a normal fixed size drawing object. You can position and rotate it on standard way, too, using the mouse and the Rotate icon of the Drawing Object Properties toolbar. Modify Line Thickness, Line Color and Area Color settings of the turtle shape to set PENSIZE, PENCOLOR and FILLCOLOR attributes of LibreLogo.

Program düzenlemek

LibreLogo çizimleri ve programları aynı Writer belgelerini kullanırlar. LibreLogo tuvali Writer belgesinin ilk sayfasındadır. LibreLogo programlarından önce bir sayfa sonlandırması ekleyebilir ve sayfa yakınlaştırması için Logo araç çubuğundaki "sihirli değnek" simgesini ayarlayabilirsiniz, LibreLogo programlama için konforlu 2 sayfa düzeni için yakınlaştırmayı da ayarlayabilirsiniz: sol (ilk) sayfayı tuval, sağ (ikinci) sayfayı LibreLogo program düzenleyicisi için.

LibreLogo programlama dili

LibreLogo kolayca yerelleştirilebilir Logo benzeri bir programlama dilidir ve bir çok LibreOffice topluluğu tarafından yerelleştirilmiştir. Eğitimde kullanılan basit Logo programlarının sistemine geriye dönük uyumluluğu vardır.

 TO üçgen :boyut
REPEAT 3 [
FORWARD :boyut
LEFT 120
]
END

üçgen 10 üçgen 100 üçgen 200

Logo programla dilinden farklar

LibreLogo'nun diğer özellikleri

LibreLogo komutları

Temel sözdizimi

Büyük/Küçük Harf Duyarlı

Komutlar, renk sabitleri büyük/küçük harfe duyarlıdır:

 PRINT “Merhaba, Dünya!”
print “Tekrar, Merhaba, Dünya!”

Değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlı:

 a = 5
A = 7
PRINT a
PRINT A

Program satırları

Bir LibreLogo programının satırları Writer belgesindeki paragraflardır. Bir program satırı birden fazla komut içerebilir:

 PRINT “Merhaba, Dünya!” PRINT “LibreLogo”

Yorumlar

Satır (paragraf) sonunda noktalı virgül ile ayrılan satırlar veya satır parçaları yorumdur.

 ; bazı yorumlar
PRINT 5 * 5 ; bazı yorumlar

Program satırlarını çoklu paragraflara böl

Satır sonunda tilda karakteri kullanarak bir program satırını paragraflara kırmak mümkündür:

 PRINT “Bu çok uzun bir ” + ~
“uyarı iletisidir”

Kaplumbağa hareketli

FORWARD (fd)

 FORWARD 10 ; 10pt (1pt = 1/72 inch) ileri git
FORWARD 10pt ; yukarı bak
FORWARD 0.5in ; 0.5 inch (1 inch = 2.54 cm) ileri git
FORWARD 1" ; yukarı bak
FD 1mm
FD 1cm

BACK (bk)

 BACK 10 ; 10pt geri git

LEFT (lt)

 LEFT 90 ; saat yönünün tersine 90 derece dön
LEFT 90° ; yukarı bak
LT 3h ; yukarı bak (saat konumu)
LT any ; rastgele dön

RIGHT (rt)

 RIGHT 90 ; saat yönünde 90 derece dön

PENUP (pu)

 PENUP ; kaplumbağa çizmeden hareket eder

PENDOWN (pd)

 PENDOWN ; kaplumbağa çizimle hareket eder

POSITION (pos)

 POSITION [0, 0] ; sol üst köşede dön ve hareket et
POSITION PAGESIZE ; sağ alt köşede dön ve hareket et
POSITION [PAGESIZE[0], 0] ; sağ üst köşede dön ve hareket et
POSITION ANY ; rastgele bir yerde dön ve hareket et

HEADING (seth)

 HEADING 0 ; kuzeye dön
HEADING 12h ; yukarı bak
HEADING [0, 0] ; sol üst köşeye dön
HEADING ANY ; rasgele bir yöne dön

Diğer kaplumbağa komutları

HIDETURTLE (ht)

 HIDETURTLE ; kaplumbağayı gizle (showturtle komutuna kadar)

SHOWTURTLE (st)

 SHOWTURTLE ; kaplumbağayı göster

HOME

 HOME; kaplumbağayı başlangıç konuma sıfırla

CLEARSCREEN (cs)

 CLEARSCREEN ; belgenin çizim nesnelerini kaldırır

FILL ve CLOSE

 FILL ; kapatır ve gerçek çizgi veya nokta şeklini doldurur
CLOSE ; gerçek çizgi şeklini kapatır veya gerçek noktaları birleştirir

Örnek: bir düzenli üçgeni doldurmak:

 FORWARD 50 LEFT 120 FORWARD 50 FILL

Örnek: bir düzenli üçgen çizmek:

 FORWARD 50 LEFT 120 FORWARD 50 CLOSE

Kalem ayarları

PENSIZE (ps)

 PENSIZE 100 ; line thickness is 100 points
PENSIZE ANY ; equivalent of PENSIZE RANDOM 10

PENCOLOR/PENCOLOUR (pc)

 PENCOLOR “red” ; kalem rengini kırmızı yap (renk isimleri için renk sabitlerine bakın)
PENCOLOR [255, 255, 0] ; rengi sarı yap (RGB listesi)
PENCOLOR 0xffff00 ; rengi sarı yap (hexa kod)
PENCOLOR 0 ; rengi siyah yap (0x000000)
PENCOLOR ANY ; rasgele renk
PENCOLOR [5] ; rengi kırmızı yap (renk ayırıcıları için renk sabitlerine bakın)
PENCOLOR “invisible” ; görünür anahat olmadan şekil çizmek için kalem rengi
PENCOLOR “~red” ; rengi rasgele kırmızı ayarla

PENTRANSPARENCY

 PENTRANSPARENCY 80 ; şeffaflığı gerçek kalem renginin %80'ine ayarla

PENCAP/LINECAP

 PENCAP “none” ; ek çizgi sonu olmadan (varsayılan)
PENCAP “round” ; yuvarlatılmış çizgi ucu
PENCAP “square” ; kare çizgi ucu

PENJOINT/LINEJOINT

 PENJOINT “rounded” ; yuvarlatılmış çizgi birleşmesi (varsayılan)
PENJOINT “miter” ; keskin çizgi birleşmesi
PENJOINT “bevel” ; eğik çizgi birleşmesi
PENJOINT “none” ; çizgi birleşmesi olmadan

PENSTYLE

 PENSTYLE “solid” ; düz çizgi (varsayılan)
PENSTYLE “dotted” ; noktalı çizgi
PENSTYLE “dashed” ; kesikli çizgi

; özel nokta–kesikli çizgi desenleri aşağıdaki değişkenlerle sağlanır:
; – takip eden nokta sayısı
; – noktanın uzunluğu
; – takip eden kesikli çizgi sayısı
; – kesikli çizginin uzunluğu
; – noktaların/kesikli çizgilerin mesafesi
; – tür (isteğe bağlı):
; 0 = dikdörtgen şeklinde noktalar (varsayılan)
; 2 = kare şeklinde noktalar (uzunluklar ve mesafeler kalem boyutuna bağlıdır)

PENSTYLE [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Doldurma ayarları

FILLCOLOR/FILLCOLOUR (fc)

 FILLCOLOR “blue” ; mavi renkle doldur, ayrıca PENCOLOR'a da bakın
FILLCOLOR “invisible” CIRCLE 10 ; doldurulmamış çember
FILLCOLOR [“blue”, “red”] ; kırmızı mavi arası geçişli
FILLCOLOR [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; beyaz ve turuncu arası
FILLCOLOR [“blue”, “red”, 1, 0, 0] ; eksensel geçiş ayarla (gerekli döndürme ve kenarlık ayarlarıyla), kullanılabilir değerler: 0-5 = doğrusal, eksensel, radyal, eliptik, kare ve dikdörtgen geçişleri
FILLCOLOR [“red”, “blue”, 0, 90, 20] ; %20 kenarlıkla doğrusal, kaplumbağanın gerçek başlığından 90 derece döndürülmüş
FILLCOLOR [“red”, 'blue”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; %200 ile %50 arası yoğunluk
FILLCOLOR [ANY, ANY, 2, 0, 0, 50, 50] ; merkezin %50-50 yatay ve dikey konumunda rasgele renklerle radyal geçişli

FILLTRANSPARENCY

 FILLTRANSPARENCY 80 ; gerçek doldurma renginin şeffalığını %80 yap
FILLTRANSPARENCY [80] ; doğrusal şeffaflık geçişini %80'den %0'a ayarla
FILLTRANSPARENCY [80, 20] ; doğrusal şeffaflık geçişini %80'den %20'ye ayarla
FILLTRANSPARENCY [80, 20, 1, 90] ; eksensel şeffaflık geçişi dönmesini kaplumbağanın gerçek başlığından 90 dereceye ayarla
FILLTRANSPARENCY [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; radyal şeffaflık geçişini dışta %80'den içte %20'ye, %20 kenarlık şeffaflığına ve merkezden %50-50 yatay ve dikey konuma ayarla

FILLSTYLE

 FILLSTYLE 0 ; tarama olmadan doldur (varsayılan)
FILLSTYLE 1 ; siyah tek taramalı (yatay)
FILLSTYLE 2 ; siyah tek taramalı (45 derece)
FILLSTYLE 3 ; siyah tek taramalı (-45 derece)
FILLSTYLE 4 ; siyah tek taramalı (dikey)
FILLSTYLE 5 ; kırmızı çapraz taramalar (45 derece)
FILLSTYLE 6 ; kırmızı çapraz taramalar (0 derece)
FILLSTYLE 7 ; mavi çapraz taramalar (45 derece)
FILLSTYLE 8 ; mavi çapraz taramalar (0 derece)
FILLSTYLE 9 ; mavi üçlü çapraz
FILLSTYLE 10 ; siyah geniş tek tarama (45 derece)

; aşağıdaki değişkenlerle tanımlanan özel taramalar:
; – biçem (1 = tek, 2 = ikili, 3 = üçlü tarama)
; – renk
; – mesafe
; – açı

FILLSTYLE [2, “green”, 3pt, 15°] ; yeşil çapraz taramalar (15 derece)

Çizim nesneleri

CIRCLE

 CIRCLE 100 ; bir daire şekli çiz (çap = 100pt)

ELLIPSE

 ELLIPSE [50, 100] ; çapları 50 ve 100 olan bir elip çiz
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h] ; bir eliptik dilim çiz (saatin 2 konumundan 12 konumuna)
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h, 2] ; bir eliptik dilim çiz
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h, 3] ; bir eliptik yay çiz

SQUARE

 SQUARE 100 ; bir kare şekli çiz (boyut = 100pt)

RECTANGLE

 RECTANGLE [50, 100] ; bir dikdörtgen şekli çiz (50×100pt)
RECTANGLE [50, 100, 10] ; yuvarlatılmış köşeleri olan bir dikdörtgen çiz

POINT

 POINT ; kalemin renk ve boyutu ile bir nokta çiz

CLOSE son noktaları birleştirebilir, FILL noktalarla tanımlanan şekli doldurabilir. Örneğin merkezinden başlayan bir “düz” yıldız çizmek çok kolaydır:

 PENUP
REPEAT 5 [
FORWARD 80
POINT
BACK 80
RIGHT 36
FORWARD 50
POINT
BACK 50
RIGHT 120
] FILL

LABEL

 LABEL “metin” ; kaplumbağa konumuna metin yazdır
LABEL 'metin' ; yukarı bakın
LABEL "metin ; yukarı bakın (sadece tek kelimeler için)

TEXT

 CIRCLE 10 TEXT “metin” ; gerçek çizim nesnesinin metnini ayarla

Yazı tipi ayarları

FONTCOLOR/FONTCOLOUR

 FONTCOLOR “yeşil” ; yazı tipi rengini ayarla

FONTFAMILY

 FONTFAMILY “Linux Libertine G” ; yazı tipini ayarla (aile)
FONTFAMILY “Linux Libertine G:smcp=1” ; yazı tipi özelliğini de ayarla (küçük harfler)
FONTFAMILY “Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; küçük harfler + eski şekiller

FONTSIZE

 FONTSIZE 12 ; yazı tipinin boyunu 12pt ayarla

FONTWEIGHT

 FONTWEIGHT “bold” ; yazı tipini kalın ayarla
FONTWEIGHT “normal” ; normal ağırlıkta ayarla

FONTSTYLE

 FONTSTYLE “italic” ; yatık yazı ayarla
FONTSTYLE “normal” ; normal ayarla

PICTURE (pic)

PICTURE şunlar için kullanılır

Şekil gruplamak

 ; PICTURE [ LibreLogo_komutları ]
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; ağaç benzeri gruplama şekli

Ayrıca LibreOffice Writer Yardım bölümündeki "Grup" başlığına bakın.

 TO tree konum
PENUP POSITION konum HEADING 0 PENDOWN
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; ağaç benzeri gruplanmış şekil
END

PICTURE [ tree [230, 400] tree [300, 400] ] ; gruplandırılmış şekilde gruplandırılmış şekiller

Yeni çizgi şekilleri başlatmak

 PICTURE ; yeni bir çizgi şekli başlat
FORWARD 10 PICTURE FORWARD 10 ; iki çizgi şekli

SVG resimlerini kaydetme

 PICTURE “örnek.svg” [ CIRCLE 5 ] ; kullanıcı klasörüne resmi bir SVG görüntü dosyası olarak kaydet
PICTURE “Desktop/örnek.svg” [ FORWARD 100 CIRCLE 5 ] ; yukarıdaki gibi, bağıl bir yol ile
PICTURE “/home/kullanıcı/örnek.svg” [ CIRCLE 5 ] ; Unix/Linux için mutlak yol
PICTURE “C:\örnek.svg” [ CIRCLE 5 ] ; Windows için mutlak yol

SVG/SMIL animasyonlarını kaydetme (SLEEP komutları ile çizim)

 PICTURE “animasyon.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 ] ; bir SVG/SMIL animasyonu kaydet (ayrıca SLEEP'e de bakın)
PICTURE “animasyon2.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 SLEEP 2000 ] ; yukarıdaki gibi, ancak son nesneden sonra SLEEP kullanmak, döngü sağlayacak: 2 saniye sonra SVG animasyonu SMIL uyumlu tarayıcılarda yeniden başlar

Sol kenardaki uyumluluk

Writer'ın sol kenarındaki konum uyumunu ve çizgi şekillerini muhafaza etmek için PICTURE kullanın:

 PICTURE [ CIRCLE 20 POSITION [-100, 100] CIRCLE 20 ]

Döngüler

REPEAT

 ; REPEAT sayı [ komutlar ]

REPEAT 10 [ FORWARD 10 LEFT 45 CIRCLE 10 ] ; 10 kez tekrarla
 ; sayı isteğe bağlıdır

REPEAT [ POSITION ANY ] ; sonsuz tekrarla

REPCOUNT

Döngü değişkeni (FOR ve WHILE döngüleri içinde de)

 REPEAT 100 [ FORWARD REPCOUNT LEFT 90 ]

FOR IN

Liste ögeleri için döngü:

 FOR i IN [1, 5, 7, 9, 11] [
FORWARD i
LEFT 90
]

Bir karakter dizisinin karakterleri için döngü:

 FOR i IN “metin” [
LABEL i
FORWARD 10
]

WHILE

 WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; sonsuz döngü
WHILE REPCOUNT <= 10 [ FORWARD 50 LEFT 36 ] ; REPEAT 10 gibi [ ... ]

BREAK

Döngüyü durdur.

 REPEAT [ ; sonsuz döngü
POSITION ANY
IF REPCOUNT = 100 [ BREAK ] ; REPEAT 100 [ ... ] ile aynıdır
]

CONTINUE

Döngünün sonraki yinelemesine atla.

 REPEAT 100 [
POSITION ANY
IF REPCOUNT % 2 = 0 [ CONTINUE ]
CIRCLE 10 ; her 2. konuma çember çiz
]

Koşullar

IF

 ; IF koşul [ doğru bloğu ]
; IF koşul [ doğru bloğu ] [ yanlış bloğu ]

IF a < 10 [ PRINT “Küçük” ]
IF a < 10 [ PRINT “Küçük” ] [ PRINT “Büyük” ]

AND, OR, NOT

Mantıksal işleçler.

 IF a < 10 AND NOT a = 5 [ PRINT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 veya 9” ]
IF a < 10 AND a != 5 [ PRINT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 veya 9” ] ; yukarıdaki gibi

Alt Yordamlar

TO, END

Yeni kelime (veya yöntem).

 TO üçgen
REPEAT 2 [ FORWARD 100 RIGHT 120 ] FILL
END

REPEAT 10 [ üçgen PENUP POSITION ANY PENDOWN ]

OUTPUT

İşlevin değerine döndür.

 TO rasgeleharf
OUTPUT RANDOM “qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm”
END

PRINT rasgeleharf + rasgeleharf + rasgeleharf ; 3-harflik rasgele karakter dizisi yazdır

STOP

Yordamdan döndür.

 TO örnek sayı
IF sayı < 0 [ STOP ]
PRINT SQRT sayı ; kare kökü yazdır
]

örnek 100
örnek -1 ; çıktı ve hata olmadan
örnek 25

Varsayılan değişkenler

ANY

Renklerin vb. varsayılan rastgele değeri

 PENCOLOR ANY ; rastgele kalem rengi

TRUE

Mantıksal değer.

 WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; sonsuz döngü
PRINT TRUE ; true yazdır

FALSE

Mantıksal değer.

 WHILE NOT FALSE [ POSITION ANY ] ; sonsuz döngü
PRINT FALSE ; yanlış yazdır

PAGESIZE

 PRINT PAGESIZE ; nokta cinsinden sayfa boyutlarının listesini yazdırır, örn. [595.30, 841.89]

PI/π

 PRINT PI ; 3.14159265359 yazdır

Girdi/Çıktı

PRINT

 PRINT “metin” ; iletişim kutusunda “metin” yazdır
PRINT 5 + 10 ; 15 yazdır

INPUT

 PRINT INPUT “Girdi değeri?” ; sor ve sorgu iletişim penceresi ile bir dizge yazdır
PRINT FLOAT (INPUT “İlk sayı?”) + FLOAT (INPUT “İkinci sayı?”) ; basit hesap makinesi

SLEEP

 SLEEP 1000 ; 1000 ms (1 sn.) bekle

GLOBAL

Yordamlarda kullanılan evrensel değişkenleri ayarla.

 GLOBAL hakkinda
hakkinda = “LibreLogo”

TO ornek
PRINT hakkinda
GLOBAL hakkinda ; yeni bir değer eklemek istediğimizde
hakkinda = “global (evrensel) değişken için yeni değer”
END

ornek
PRINT hakkinda

İşlevler

RANDOM

 PRINT RANDOM 100 ; rasgele kayan sayı (0 <= x < 100)
PRINT RANDOM “metin” ; “metin” ifadesinin rasgele bir harfi
PRINT RANDOM [1, 2] ; listenin rasgele bir elemanı (1 veya 2)

INT

 PRINT INT 3.8 ; 3 yazdır (3.8'in tamsayı kısmı)
PRINT INT RANDOM 100 ; rasgele tamsayı (0 <= x < 100)
PRINT INT “7” ; karakter dizisini tam sayıya dönüştür

FLOAT

 ; karakter dizisindeki parametreyi kayan sayıya dönüştür
PRINT 2 * FLOAT “5.5” ; 11.0 yazdır

STR

 ; sayı parametresini karakter dizisine dönüştür
PRINT “Sonuç: ” + STR 5 ; print “Sonuç: 5”
PRINT 10 * STR 5 ; print 5555555555

SQRT

 PRINT SQRT 100 ; print 10, 100'ün karekökü

SIN

 PRINT SIN 90 * PI/180 ; print 1.0 (90° radyanın sinüsü)

COS

 PRINT COS 0 * PI/180 ; print 1.0 (0° radyanın kosinüsü)

LOG10

 PRINT LOG10 100 ; print 2.0 (100'ün doğal logaritması)

ROUND

 PRINT ROUND 3.8 ; print 4 (3.8'in yuvarlaması)
PRINT ROUND RANDOM 100 ; rasgele tam sayı (0 <= x <= 100)

ABS

 PRINT ABS -10 ; print 10, -10'un mutlak değeri

COUNT

 PRINT COUNT “yazı” ; print 4, “yazı” metninin karakter sayısı
PRINT COUNT [1, 2, 3] ; print 3, listenin boyutu

SET

 ; Listeyi Python kümesine dönüştür
PRINT SET [4, 5, 6, 6] ; print {4, 5, 6}
PRINT SET [4, 5, 6, 6] | SET [4, 1, 9] ; print {1, 4, 5, 6, 9}, birleşim
PRINT SET [4, 5, 6, 6] & SET [4, 1, 9] ; print {4}, kesişim
PRINT SET ([4, 5, 6, 6]) - SET [4, 1, 9] ; print {5, 6}, fark
PRINT SET [4, 5, 6, 6] ^ SET [4, 1, 9] ; print {1, 5, 6, 9}, simetrik fark

RANGE

 ; Python benzeri liste oluşturma
PRINT LIST RANGE 10 ; print [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT LIST RANGE 3 10 ; print [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT LIST RANGE 3 10 3 ; print [3, 6, 9]

FOR i IN RANGE 10 50 10 [ ; loop for [10, 20, 30, 40]
FORWARD i
LEFT 90
]

LIST

 ;ayarla ve listele dönüştürmeyi kullanarak bir listenin tekrarlayan ögelerini sil
PRINT LIST (SET [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; print [1, 3, 5, 2]

TUPLE

Python'daki tüpün (değiştirilemeyen liste) karşılığı

 PRINT TUPLE [4, 5]

SORTED

Sıralanmış bir liste ile döndürür.

 PRINT SORTED [5, 1, 3, 4] ; print [1, 3, 4, 5]

SUB

Karakter dizilerini regex (düzenli ifade) desenleri kullanarak değiştir.

 PRINT SUB (“t”, “T”, “metin”) ; print “meTin”, “t” ile “T”'yi değiştirmek
PRINT SUB (“(.)”, “\\1\\1”, “metin”) ; print “mmeettiinn”, her karakteri iki defa yaz

MBUL

Tekrarlı karakter desenlerini düzenli ifade desenleriyle ara.

 IF SEARCH (“\k”, "kelime") [ PRINT “Kelimedeki bir harf.” ]

FINDALL

Verilen düzenli ifade deseniyle eşleşen girdi dizisindeki tüm tekrarlı karakterleri bul.

 PRINT FINDALL(“\w+”, “Köpek, kedi.”) ; print [“Köpek”, “kedi”], kelime listesi.

MIN

 PRINT MIN [1, 2, 3] ; print 1, listenin en küçük ögesi

MAX

 PRINT MAX [1, 2, 3] ; print 3, listenin en büyük ögesi

Renk sabitleri

 PENCOLOR “SILVER” ; isimle belirleme
PENCOLOR [1] ; tanımlatıcı ile belirleme
PENCOLOR “~SILVER” ; rasgele gümüş rengi

Tanımlayıcı

İsim

0

BLACK

1

SILVER

2

GRAY/GREY

3

WHITE

4

MAROON

5

RED

6

PURPLE

7

FUCHSIA/MAGENTA

8

GREEN

9

LIME

10

OLIVE

11

YELLOW

12

NAVY

13

BLUE

14

TEAL

15

AQUA

16

PINK

17

TOMATO

18

ORANGE

19

GOLD

20

VIOLET

21

SKYBLUE

22

CHOCOLATE

23

BROWN

24

INVISIBLE


Lütfen bizi destekleyin!