Metin Belgelerinde Kelime Tamamlamada İnce Ayarlar

Eğer LibreOffice'in sizin sıklıkla kullandığınız kelimeleri tamalamasını sevdiyseniz, bu özelliği iyileştirmek için ek ayarlamalar yapabilirsiniz. Eğer dilerseniz toplanan kelimelerin mevcut listesini kaydedebilirsiniz ve bu sayede bu liste ilerki oturumlar için kullanılabilisiniz.

Kelime tamamlamada ince ayarları yapmak için Araçlar - Otomatik Düzeltme Seçenekleri - kelime Tamamlama'yı seçin ve aşağıdaki seçeneklerden istediklerinizi seçin:

İlave Boşluk Karakteri Eklemek İçin

Boşluk ekle'yi seçin

Not Simgesi

Boşluk karakteri, otomatik tamamlanan kelimeden sonraki kelimenin ilk karakterini yazdığınızda eklenir. Boşluk karakteri, sonraki ilk karakter nokta veya yeni satır karakteri gibi bir sınırlandırıcı ise ezilir.


Kabul Et Tuşunu tanımlamak için

Önerilen kelimeyi kabul etmek için kullanılacak tuşu ile Kabul Et liste kutusundan seçin.

Asgari Karakter Sayısını Seçmek İçin

Listeye toplanması gereken kelime için asgari karakter sayısını ayarlamak için Asgari kelime uzunluğu kutucuğunu kullanın.

Toplanmış kelimelerin Kapsamını Seçmek

Bir belgeyi kapatırken, bu belgeden toplanılan kelimeleri kaldırmak için bu seçeneği etkisizleştirin.

Liste şimdi, açtığınız diğer belgeler içinde geçerlidir. Son LibreOffice belgesini kapattığınızda, kelime listesi silinir.

Onay kutusunu etkinleştirirseniz, liste sadece mevcut belge açık oldukça geçerlidir.

Eğer listeyi mevcut LibreOffice oturumundan daha uzun tutmak isterseniz, listeyi aşağıdaki bölümde anlatıldığı üzere belge olarak kaydedin.

Kelime Listesini İlerideki oturumlarda Kullanmak İçin

Not Simgesi

Eğer otomatik yazım denetimi seçeneği etkinse, sadece yazım denetleyicisince algılanan kelimeler toplanacaktır.


Kelime tamamlama özelliğini her zaman ön tanmlı bir teknik terimler kümesi ile başlatmak için kelime listesi kullanın.

  1. kelime tamamlamak için kullanmak istediğiniz terimleri içeren metin belgesini açın.

    Kelime tamamlama özelliği kelimeleri toplar.

  2. Bir listedeki kelimelerin tamamını veya bir kısmını seçin.

  3. Seçili tüm kelimeleri panoya kopyalamak için +C'yi kullanın. Panoyu yeni bir belge içine kopyalayın ve ve toplanan bütün kelimelerden bir başvuru listesi elde etmek için kaydedin.

    Daha sonra kaynak listeyi açabilir ve kelimeleri otomatik olarak toplayabilirsiniz, böylece kelime tamamlama özelliği tanımlı bir kelime kümesi başlar.

Lütfen bizi destekleyin!