Metni Döndürme

You can only rotate text that is contained in a drawing object.

To illustrate this functionality we choose a text box in the example below.

You can choose whatever drawing object fits your need from the Drawing toolbar.

  1. Choose View - Toolbars - Drawing to open the Drawing toolbar.

  2. Select the Insert Text Box Icon Insert Text Box icon.

  3. Metin nesnesini çizmek için belgenize sürükleyin, daha sonra metninizi yazın.

  4. Click outside of the object to close the text box.

    Click on the text you entered.

  5. Click the Rotate Icon Toggle Object Rotate Mode icon on the Drawing Object Properties toolbar.

  6. Metin nesnesinin kenar tutamaklarından birini sürükleyin.

tip

Ayrıca metin nesnesine sağ tıklayabilir, Konum ve Boyut seçebilir, Döndür sekmesine tıklayıp, daha sonra döndürme açısı veya yeni bir konum girebilirsiniz.


Lütfen bizi destekleyin!