Inserting, Editing, and Linking Frames

A frame is a container for text and graphics that you can place anywhere on a page. You can also use a frame to apply a column layout to text.

To Insert a Frame

  1. Çerçevenin içinde bulunmasını istediğiniz metni seçin.

  2. Ekle - Çerçeve'yi seçin, ve Tamam'a tıklayın.

To Edit a Frame

Metni Yazdırmadan Gizlemek

Any Writer frame can be set to a mode which allows viewing the text on screen, but hides the text from printing.

  1. Select the frame (you see the eight handles).

  2. Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Seçenekler'i seçin.

  3. Özellikler alanında, Yazdır onay kutusunun işaretini kaldırın ve Tamam'a tıklayın.

To Link Frames

You can link Writer frames so that their contents automatically flow from one frame to another.

  1. Bağlamak istediğiniz bir çerçevenin kenarına tıklayın. Seçim tutamağı çerçevenin kenarında görünür.

  2. On the Frame Bar, click the Link Frames iconIcon.

  3. Bağlantı vermek istediğiniz çerçeveye tıklayın.

Sadece aşağıdaki koşullarda çerçevelere bağlantı verebilirsiniz:

Bir bağlantı çerçevesi seçtiğiniz zaman, bağlantı çerçevelerine bağlanan bir çizgi görüntülenir.

Not Simgesi

Otomatik boyutlandırma özelliği sadece bağlı çerçeveler zincirindeki son çerçeve için kullanılabilir.


Lütfen bizi destekleyin!