Satırlarda ve Sütunlarda Klavyeden Değişiklik Yapmak

Bir tabloya hücre, satır veya sütun eklerken veya silerken, Satır/sütun Davranışı seçeneği, komşu elemanların nasıl etkileneceğini tanımlar. Örneğin, yeterli alan varsa, sabit satır ve sütun boyutlarıyla tabloya yeni satır ve sütun ekleyebilirsiniz.

Not Simgesi

Unutmayın ki bu özellikler, sadece sütun genişliğinde klavye kullanılarak yapılan değişiklikler için geçerlidir. Fareyi kullanarak sütun genişliğinde değişiklik yapmakta serbestsiniz.


Metin dosyalarında Satır/sütunların davranışlarını tablolarda ayarlamak için - LibreOffice Writer - Tablo'yu seçin. Tablolar için üç görüntüleme kipi vardır:

Lütfen bizi destekleyin!